Illustrasjon: VIA
Publisert: 21.09.2022 

Statens vegvesen og VIA inviterer for første gang til Innovasjonsarena

Bransjen har lenge etterspurt en arena hvor hele verdikjeden møtes for å sette fokus på innovasjon og bærekraft. Dette har VIA og Statens vegvesen tatt på alvor.

Nå inviterer vi til en dag hvor innovasjon og klimasmarte løsninger for veg, bro og tunnel blir satt i system. Her kan bedrifter, byggherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører og vegforvaltere samles under samme tak.

2. november 21på Clarion Hotel & Congress Gardermoen kan du møte hele økosystemet og komme tett på bransjen.

Her får innovative bedrifter mulighet til å presentere idé eller produkt til et fagpanel, i tillegg blir det mulig å få 1:1 møter med Statens vegvesen, Nye Veier og Fylkeskommuner.

Fagpanel

På Innovasjonsarena får innovative bedrifter mulighet til å presentere nye produkter/løsninger for et fagpanel.

Det er åpning for å presentere alt fra tidlig fase utviklingsprosjekter (før pilotering) til produkter/løsninger som er under pilotering eller som er ferdig pilotert og klare til å tas ut i markedet.

Panelet vil være bredt sammensatt med fagpersoner fra hele verdikjeden – entreprenører, rådgiverselskap, veiforvaltere, innovasjonsrådgivere samt Vegdirektoratet ved Myndighet og regelverk.

Vi har med oss flere partnere deriblant Nye Veier, Risa, Multiconsult og Advansia. Disse og flere bedrifter vil sitte i fagpanelet.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur