Kjell Kalland. Foto: Hav Eiendom AS
Publisert: 14.05.2024 

Statens Vegvesen overkjører det lokale folkestyret

– Dette vedtaket kan ikke bli stående, sier direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland, etter at det nå er klart at Vegvesenet vender tommelen ned for byutviklingsprosjektet på Fiskebrygga. Det offentlig eide eiendomsselskapet vil nå anke vedtaket til Vegmyndighetene og følge opp. saken politisk.

I september 2022 vedtok et enstemmig Oslo bystyre å realisere prosjektet Fiskebrygga vest i Bjørvika. Bygget vil forvandle et grått veianlegg og parkeringsplass til et område fylt med aktivitet og et stort antall arbeidsplasser. Menneskene og aktiviteten som følger med nybygget vil skape byliv i området og knytte Kvadraturen og Bjørvika tettere sammen.

Før endelig reguleringsvedtak hadde HAV Eiendom jobbet med prosjektet i åtte år, og underveis også løst alle innsigelser fra statlige myndigheter. En av dem kom fra Statens Vegvesen og handlet om krav til hvordan bygge en drøy 40 meter langt lokk over tunnelåpningen som starter i Rådhusgata.

– Vi arbeidet oss frem til en enighet med Statens Vegvesen, noe som endte med at innsigelsen ble trukket. At de plutselig snudde igjen og ga oss avslag, kom som en stor overraskelse, sier Kalland.

Et prosjekt med stor klimagevinst

Prosjekt Fiskebrygga er et ledd i det pågående arbeidet med å omforme de gamle havneområdene i hovedstaden til en sjønær by som skaper et godt liv for menneskene, naturen og virksomhetene langs havnen.

Fiskebrygga er et godt eksempel på hvordan vi kan reparere byen og samtidig bygge klimavennlig. Her benytter vi en stor grå asfaltflate til å bygge for 1500–1700 arbeidsplasser tett på Oslo S.

– Dette vil forsterke Oslo S som kollektivknutepunkt for hele Osloregionen, og er en utvikling som det har vært stor enighet om, og som har hevet kvaliteten på bylivet og gjort mange stoltere over Oslo som Norges hovedstad, forteller Kalland.

Vil anke til samferdselsministeren

Etter at Hav Eiendom i februar mottok et avslag fra Statens Vegvesen på å forhandle om en utbyggingsavtale, valgte man å klage på vedtaket. SVV har valgt å avvise også klagen.

– Vi er naturligvis svært skuffet over at Statens Vegvesen ikke benytter anledningen til å omgjøre vedtaket. Vi mener bestemt at vedtaket ikke kan bli stående og håper og tror at Vegdirektoratet som skal behandle klagen legger vekt på miljøaspektene, men ikke minst også viser respekt for Oslo kommunes reguleringsvedtak., sier han.

Uryddighet i saksbehandling og overkjøring av lokalt folkestyre gjør at Hav Eiendom nå vil følge opp saken politisk.

– Dette kan ikke bli stående. Det er nå fare for at vi ikke vil kunne realisere et viktig prosjekt for byen og som byens politiske organer har ønsket seg. Skal virkelig en statlig etat få overkjøre det lokale folkestyret? spør han.

Velter kostnader over på Oslo kommune

Etter at Hav Eiendom i februar mottok et avslag fra Statens Vegvesen på å forhandle om en utbyggingsavtale, valgte man å klage på vedtaket. SVV har valgt å avvise også klagen.

– Vi er naturligvis svært skuffet over at Statens Vegvesen ikke benytter anledningen til å omgjøre vedtaket. Vi mener bestemt at vedtaket ikke kan bli stående og håper og tror at Vegdirektoratet som skal behandle klagen legger vekt på miljøaspektene, men ikke minst også viser respekt for Oslo kommunes reguleringsvedtak, sier han.

Uryddighet i saksbehandling og overkjøring av lokalt folkestyre gjør at Hav Eiendom nå vil følge opp saken politisk.

– Dette kan ikke bli stående. Det er nå fare for at vi ikke vil kunne realisere et viktig prosjekt for byen og som byens politiske organer har ønsket seg. Skal virkelig en statlig etat få overkjøre det lokale folkestyret? spør han. Velter kostnader over på Oslo kommune

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Les også