Bilde fra lignende arbeidsoperasjon i nordgående løp tidligere. Kjøretøyet som benyttes er en "elementmaskin". Foto: Statens vegvesen
Publisert: 17.11.2023 

Stenger E6 Nøstvettunnelen i Nordre Follo i sydgående retning for reparasjonsarbeider

Tunnelen stenges i sydgående løp, retning Moss, for reparasjoner etter en trafikkulykke 9. oktober hvor to veggelementer ble ødelagt.

Arbeidet består av å fjerne de ødelagte veggelementene og erstatte disse med nye. Dette gjør at sydgående løp i retning Moss blir et anleggsområde hvor store maskiner bruker hele veibanen mens arbeidet pågår.

Nøstvettunnelen sydgående løp må derfor helstenges fra fredag 24. november klokken 21:00 til mandag 27. november klokken 05:30. Nordgående løp er ikke berørt og her går trafikken som normalt.

Omkjøringsrutene er E18 Mosseveien og fylkesvei 156 via Ringnestunnelen. Det forventes kø, spesielt på dagtid, og Statens vegvesen oppfordrer de som kan reise kollektivt om å velge tog eller buss mens arbeidene pågår. Omkjøring blir skiltet.

Nøstvettunnelen er en to-løps motorveitunnel langs E6 i Viken. Tunnelen går fra Vinterbro i Ås kommune til Assurdalen i Nordre Follo kommune og er cirka 3,7 kilometer lang. Byggingen startet i september 2006, og tunnelen åpnet 9. september 2009 og tok da over for Ringnestunnelen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur