Mona Vestum og Bjørn Sandvik i Sporveien. Foto: Sporveien
Publisert: 28.03.2023 

Stor interesse for å bli strategisk IT-partner til Sporveien

Sporveien opplever stor interesse fra teknologiselskapene om å bli konsernets nye strategiske IT-partner. Planen er å inngå kontrakt med valgt leverandør etter sommeren.

I februar kunngjorde Sporveien en av de største IT-anskaffelsene hos selskapet så langt. Anbudsfristen er nylig utløpt, og i tiden fremover skal selskapet vurdere og evaluere de ulike tilbyderne. Målet med anskaffelsen er å inngå samarbeid med en strategisk IT-partner som skal bidra med å implementere IT-strategien i konsernet.

Strategisk viktig IT-leveranse

– Kollektivtransporten i Oslo spiller en nøkkelrolle i å nå fremtidige klimamål og gjennomføre en god og bærekraftig byutvikling. Digitaliseringen av kollektivtransporten gjør at informasjonsteknologi (IT) får en mye større betydning enn tidligere. For Sporveien vil IT-leveransen bli like viktig som å levere selve kollektivtransporten. Vi går nå inn i en fase der vi skal evaluere de ulike tilbyderne. Vi ser etter selskaper med kompetanse, kapasitet og erfaring med endringer bransjen står overfor, sier IT-direktør Bjørn Sandvik i Sporveien.

Responsen i leverandørmarkedet etter kunngjøringen i februar er god.

– Med så mange interessante tilbydere er jeg overbevist om at vi ender opp med en leverandør som oppfyller forventningene vi har til et strategisk samarbeid, sier kontraktsansvarlig og leder for transformasjon i Sporveien, Mona Vestum.

Sikrer Sporveien fleksibel tilgang

Selskapet som Sporveien skal inngå samarbeid med, skal bistå på flere områder. Blant annet med trafikk-, forvaltning- og utviklingstjenester innenfor områdene prosjektledelse, operative oppgaver og nisje-ekspertise.

– Tilnærmingen sikrer Sporveien fleksibel tilgang på kompetanse innen IT-tjenestedomener som Sporveiens Skyplattform, Digitalisering & Data Services og Service Desk, sier Mona Vestum.

Rammeavtalen har en varighet på fem år, med tre opsjoner som hver har en varighet på ett år. Omfanget av avtalen kan variere på bakgrunn av eksempelvis endringer i budsjett, aktiviteter og andre rammevilkår. Etter planen vil Sporveien inngå kontrakt med valgt leverandør i løpet av tredje kvartal i år.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur