Utbyggingsdirektør Ove Nesje og prosjektleder Harald Inge Johnsen ser fram til anleggsstart på E39 Ålesund-Molde. Interessen for prosjektet er stor i anleggsbransjen. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 22.06.2021 

Stor interesse for å bygge E39 Ålesund-Molde

Statens vegvesen vil samarbeide tett med bransjen for å finne de beste løsningene for ny E39 fra Ålesund til Molde.

En uke etter at Stortinget vedtok NTP 2022-2033, fulgte et 70-talls tilhørere fra entreprenører, rådgiverfirmaer og underleverandører leverandørmøtet om utbyggingen av E39 Ålesund-Molde på Teams mandag.

– Vi trenger hjelp fra alle gode hoder når vi skal jobbe oss fram til de beste løsningene for hengebrua over Julsundet, Romsdalsfjordtunnelen og resten av strekningen, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen, E39 Ålesund-Molde.

E39 Ålesund-Molde inneholder flere tunneler, bruer og vegstrekninger. I første omgang skal strekningen fra Ørskogfjellet mot Molde ut på anbud. Illustrasjon: Statens vegvesen

I første omgang er det arbeidet på den om lag 43 kilometer lange strekningen fra Ørskogfjellet til Molde og omlag ti kilometer ut til Gossen (Kjerringsundet) som Vegvesenet nå skal lande en kontraktstrategi for med oppdeling i anbud.

Prosjektlederen er svært godt fornøyd med deltakelsen i møtet. Blant 53 deltakende firmaer var flere av de største norske entreprenørselskapene som Skanska, AF, Hæhre, NCC, Implenia og Veidekke, men også lokale firmaer fra Møre og Romsdal som Christie & Opsahl og Opstad Maskin AS.

Av utenlandske selskaper deltok blant annet China Communications Construction Compani, Acciona (Spania) og Vinci-Construction (Frankrike).

Total- og utførelsesentrepriser

Det 75 kilometer lange vegprosjektet blir gjennomført med flere totalentrepriser og utførelseskontrakter.  Vegvesenet legger opp til å dele opp første del av prosjektet i 16 entrepriser. Romsdalsfjordtunnelen blir delt i to som hver blir i størrelsesorden 2,5-3,5 milliarder kroner. Arbeidet med det som vil bli Europas lengste bruspenn, den vel to km lange Julsundbrua blir også delt i to med separate stål- og betongkontrakter.

I tillegg til kryssingen av Romsdalsfjorden skal det bygges tre ettløps tunneler. Det skal også bygges tunneler fra Ørskogfjellet og inn mot Ålesund. Her skal Vegvesenet jobbe fram en trasè sammen med Ålesund kommune.  Vegvesenet tar også to lengre bruer over Kjerringsundet mot Gossen i Aukra kommune inn i sin kontraktstrategi. I tillegg  blir det flere kortere bruer på resten av strekningen.

Vegvesenet legger opp til at Stortinget skal kunne vedta bompengeinansieringen av vegstrekningen våren 2023. Med grønt lys i Stortinget blir det byggestart høsten 2023.

Med god framdrift og vedtak av planer i Ålesund, Vestnes og Molde kommune, vil den nye europavegen kunne åpne i 2030 på hele strekningen. Da vil reisetiden mellom Molde og Ålesund halveres ned til 53 minutter.

– Vegvesenet har jobbet lenge med dette prosjektet. Nå går vi fra visjon til virkelighet. Får vi ja til finansiering i Stortinget kan det være anleggsstart om to år, sier prosjektdirektør Ove Nesje i Statens vegvesen, Utbygging midt.

Vegvesenet vil gjennomføre en til en samtaler med interesserte i anleggsbransjen i månedsskiftet august/september. I august starter også arbeidet med arkeologiske utgravinger.

Strenge klimakrav

Vegvesenet vil med unntak av de minste avtalene, tildele kontraktene etter pris og kvalitet. Det blir også stilt strenge klimakrav til anleggsarbeidet med mulighet for klimabonus og klimamalus for gode klimaløsninger

– E39 Ålesund-Molde skal Ceequal sertifiseres, sier klimarådgiver Bob Hamel, i Statens vegvesen, Transport og samfunn.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur