Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Stor interesse for Moelv-krysset
Stor interesse for Moelv-krysset

Stor interesse for Moelv-krysset

Utbyggingen av nytt E6-kryss i Moelv går etter planen, rapporterer Nye Veier. Flere anbud er kommet inn, og krysset står klart før jul neste år.

EMNE: Bru|Samferdsel|Veg|Vegbygging
PUBLISERT: 06.mai.2019

– Nye Veier har mottatt flere spennende tilbud i forbindelse med utlysningen av anbudskonkurransen for bygging av nytt E6-kryss i Moelv, bekrefter Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet, etter at prekvalifiseringsfristen gikk ut 25. februar.

Står ferdig før jul neste år

Utbyggingen av krysset har en antatt verdi opp mot 150 til 200 millioner kroner. Oppdraget inkluderer blant annet bygging av drøyt 1.100 meter firefelts motorvei for 110 km/t, alle ramper og tilkomster til og fra E6, samt 70 meter motorveibru over Storgata, to rundkjøringer, ny parkering for pendlere og kommunaltekniske arbeider, ifølge Nye Veier.

– Dette er et spennende og krevende oppdrag. Ikke minst blir det viktig å sørge for sikker og god ivaretakelse av alle trafikanter i byggeperioden, sier Moshagen.

Entreprenørene må levere tilbud innen 5. april. Målet er å signere kontrakt for oppdraget i løpet av juni 2019.

– Vi arbeider i disse dager med prekvalifiseringen. Hvem som til slutt blir kvalifisert blir offentliggjort på et senere tidspunkt, sier Moshagen.

Krysset skal stå ferdig innen utgangen av 2020, og prosjektet utgjør en del av utbyggingsprosjektet som skal gi ny firefelts E6 fra Kolomoen til Moelv langt Mjøsa.

44 km vei til 8 mrd kroner

Totalt skal kontrakter for utbygging av til sammen 44 kilometer firefelts motorvei fra Moelv til Øyer ut i markedet i løpet av inneværende år. Oppdragene har ventet kontraktsverdi på drøyt åtte milliarder kroner.

Nye Veier har delt prosjektet i tre kontrakter. Konkurransen for strekningen i midten, fra Roterud til Storhove, blir offentliggjort i april. Konkurransen for Moelv – Roterud blir lyst ut i juni, mens den nordligste delstrekningen fra Storhove til Øyer blir utlyst i august.

undefined
 
Foto: Rune Kjøs

Utbyggingsprosjektets første delstrekning, fra Kolomoen til Kåterud, åpner allerede i oktober 2019. I desember 2020 vil hele strekningen fra Kåterud til Moelv, inkludert nytt E6-kryss i Moelv, være ferdig. Nye Veier og totalentreprenørene Hæhre og Veidekke rapporterer om god fremdrift i utbyggingsprosjektet.

– Vi nærmer oss 50 prosent ferdigstillelse og vi har fått gjort mye godt arbeid, også gjennom vintermånedene. Nye Veier har svært god måloppnåelse, både på prosjektene i Innlandet og i selskapet for øvrig. Vi øker nytten av veiinvesteringene samtidig som kostnadene reduseres, sier Moshagen.

– Etter tre års drift har vi økt den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i våre veiprosjekter med 50 milliarder kroner. Av dette utgjør 30 milliarder økt trafikantnytte, mens mer enn 20 milliarder er reduserte kostnader.

Bedre bru for myke trafikanter

Den nye brua over Mjøsa blir den største og mest kostbare konstruksjonen i prosjektet, sier Moshagen til lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen.

– Vi skal bygge ny firefelts motorveibru over Mjøsa noe sør for eksisterende Mjøsbru. Nye Veier har utført grunnundersøkelser og det skal utføres ytterligere undersøkelser før bygging av brua kan starte. Det er opptil 75 meter dypt der brua skal bygges og vi ønsker best mulig oversikt for å redusere entreprenørenes risiko. Entreprenørene som ønsker å bygge den nye brua skal konkurrere på brukonsept og teknisk løsning.