Select Language
 • Afrikaans
 • Albanian
 • Arabic
 • Armenian
 • Azerbaijani
 • Basque
 • Belarusian
 • Bengali
 • Bulgarian
 • Catalan
 • Cebuano
 • Chichewa
 • Chinese (Simplified)
 • Chinese (Traditional)
 • Corsican
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Esperanto
 • Estonian
 • Tamil
 • Finnish
 • French
 • Galician
 • Georgian
 • German
 • Greek
 • Gujarati
 • Haitian Creole
 • Hausa
 • Hawaii
 • Hebrew
 • Hindi
 • Hmong
 • Hungarian
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish
 • Italian
 • Japanese
 • Javanese
 • Kannada
 • Kazakh
 • Khmer
 • Korean
 • Kurdish (Kurmanji)
 • Kyrgyz
 • Lao
 • Latin
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Luxembourgish
 • Macedonian
 • Malagasy
 • Malay
 • Malayalam
 • Maltese
 • Maori
 • Marathi
 • Mongolian
 • Myanmar (Burmese)
 • Nepali
 • Norwegian
 • Pashto
 • Persian
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Russian
 • Samoan
 • Scots Gaelic
 • Serbian
 • Sesotho
 • Shona
 • Sindhi
 • Sinhala
 • Slovak
 • Slovenian
 • Somali
 • Spanish
 • Sudanese
 • Swahili
 • Swedish
 • Tajik
 • Telugu
 • Thai
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Urdu
 • Uzbek
 • Vietnamese
 • Welsh
 • Xhosa
 • Yiddish
 • Yoruba
 • Zulu
Meny
Stor interesse for Moelv-krysset

Emner
Bru, Samferdsel, Veg, Vegbygging

Publisert
06.May.2019

Stor interesse for Moelv-krysset

Utbyggingen av nytt E6-kryss i Moelv går etter planen, rapporterer Nye Veier. Flere anbud er kommet inn, og krysset står klart før jul neste år.

– Nye Veier har mottatt flere spennende tilbud i forbindelse med utlysningen av anbudskonkurransen for bygging av nytt E6-kryss i Moelv, bekrefter Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet, etter at prekvalifiseringsfristen gikk ut 25. februar.

Står ferdig før jul neste år

Utbyggingen av krysset har en antatt verdi opp mot 150 til 200 millioner kroner. Oppdraget inkluderer blant annet bygging av drøyt 1.100 meter firefelts motorvei for 110 km/t, alle ramper og tilkomster til og fra E6, samt 70 meter motorveibru over Storgata, to rundkjøringer, ny parkering for pendlere og kommunaltekniske arbeider, ifølge Nye Veier.

– Dette er et spennende og krevende oppdrag. Ikke minst blir det viktig å sørge for sikker og god ivaretakelse av alle trafikanter i byggeperioden, sier Moshagen.

Entreprenørene må levere tilbud innen 5. april. Målet er å signere kontrakt for oppdraget i løpet av juni 2019.

– Vi arbeider i disse dager med prekvalifiseringen. Hvem som til slutt blir kvalifisert blir offentliggjort på et senere tidspunkt, sier Moshagen.

Krysset skal stå ferdig innen utgangen av 2020, og prosjektet utgjør en del av utbyggingsprosjektet som skal gi ny firefelts E6 fra Kolomoen til Moelv langt Mjøsa.

44 km vei til 8 mrd kroner

Totalt skal kontrakter for utbygging av til sammen 44 kilometer firefelts motorvei fra Moelv til Øyer ut i markedet i løpet av inneværende år. Oppdragene har ventet kontraktsverdi på drøyt åtte milliarder kroner.

Nye Veier har delt prosjektet i tre kontrakter. Konkurransen for strekningen i midten, fra Roterud til Storhove, blir offentliggjort i april. Konkurransen for Moelv – Roterud blir lyst ut i juni, mens den nordligste delstrekningen fra Storhove til Øyer blir utlyst i august.

undefined
 
Foto: Rune Kjøs

Utbyggingsprosjektets første delstrekning, fra Kolomoen til Kåterud, åpner allerede i oktober 2019. I desember 2020 vil hele strekningen fra Kåterud til Moelv, inkludert nytt E6-kryss i Moelv, være ferdig. Nye Veier og totalentreprenørene Hæhre og Veidekke rapporterer om god fremdrift i utbyggingsprosjektet.

– Vi nærmer oss 50 prosent ferdigstillelse og vi har fått gjort mye godt arbeid, også gjennom vintermånedene. Nye Veier har svært god måloppnåelse, både på prosjektene i Innlandet og i selskapet for øvrig. Vi øker nytten av veiinvesteringene samtidig som kostnadene reduseres, sier Moshagen.

– Etter tre års drift har vi økt den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i våre veiprosjekter med 50 milliarder kroner. Av dette utgjør 30 milliarder økt trafikantnytte, mens mer enn 20 milliarder er reduserte kostnader.

Bedre bru for myke trafikanter

Den nye brua over Mjøsa blir den største og mest kostbare konstruksjonen i prosjektet, sier Moshagen til lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen.

– Vi skal bygge ny firefelts motorveibru over Mjøsa noe sør for eksisterende Mjøsbru. Nye Veier har utført grunnundersøkelser og det skal utføres ytterligere undersøkelser før bygging av brua kan starte. Det er opptil 75 meter dypt der brua skal bygges og vi ønsker best mulig oversikt for å redusere entreprenørenes risiko. Entreprenørene som ønsker å bygge den nye brua skal konkurrere på brukonsept og teknisk løsning.

Les Også

Nytt konsept for utbedring av vei

– Dette er et helt nytt konsept for å utbedre veier. For det første tar vi for oss en lengre distanse enn vanlig, og for det andre involverer vi entreprenøren på et tidligere tidspunkt enn før. Begge deler mener vi vil slå positivt ut for prosjektet.

Les Også

Ny og unik prosjektorganisering medfører verdioptimalisering

E6 sør for Trondheim skal utbygges til firefelts motorveg optimalisert for 110 km/t. Prosjektet skal gjennomføres som en Integrert Prosjektleveranse (IPL), der aktørene samarbeider tett i alle deler av prosjektet. Målet er å utnytte kompetanse og organiseringseffektivitet på nye måter.

På Forsiden Nå

Vil halvere byggetiden

Få ting flyr så fritt som timene i norske byggeprosjekter, ifølge Agnar Johansen hos Sintef. Seniorforskeren mener byggetiden jevnt over kan halveres.

På Forsiden Nå

Nytt konsept for utbedring av vei

– Dette er et helt nytt konsept for å utbedre veier. For det første tar vi for oss en lengre distanse enn vanlig, og for det andre involverer vi entreprenøren på et tidligere tidspunkt enn før. Begge deler mener vi vil slå positivt ut for prosjektet.

På Forsiden Nå

Anleggs-IT bør være langsiktig planlegging

– Det er nok mange kolleger som opplever det samme som oss: IT-anleggene er noe som bare skal fungere, og det legges ofte for lite planer i prosjektene før de legges ut på anbud. Om man da for eksempel trenger helikopter for å frakte ut anleggsutstyret, sier det seg selv at IT-kabler vil være en utfordring.

På Forsiden Nå

Blir verdens største fjernstyrte tårnsenter: Vil fjernstyre 15 kontrolltårn i Norge fra Bodø

Når Avinors nye fjernstyrte tårnsenter til 110 millioner kroner står klart i 2020, får det status som verdens største. Tårnsenteret vil kunne gi mulighet for utvidede åpningstider ved små lufthavner, og bedre tilgjengelighet til mindre samfunn.

På Forsiden Nå

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

– Det er grunn til å reise spørsmålet om hvorvidt elferger kan være et bedre alternativ enn kostbare broer og tunneler i tiden som kommer. Se bare på den såkalte «fergefri» kystvegen fra Stavanger til Trondheim. Det kan kanskje finnes bedre alternativer.