Foto: Pixabay
Publisert: 02.02.2024 

Suksessformel for bærekraftig veibygging: Optimal materialbruk

Hvordan vi skal lykkes med å bygge mer vei med minst mulig bruk av jomfruelige masser er det store spørsmålet som skal besvares når entreprenørene inviteres til workshop i Oslo onsdag 14. februar.

– Skal vi nå målene i Parisavtalen må vi tenke helt nytt. Som bransje må vi samarbeide i større grad enn før, våge å dele erfaringer, beste praksis og utfordringer med hverandre, sier Helen Roth, daglig leder i VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur og prosjektleder for «Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging».

Bygging av nye veier står for store klimagassutslipp, rundt 80 prosent er indirekte utslipp fra materialer som betong, asfalt og stål. Bygger man veier basert på gjenbruk av lokale masser og materialer, i stedet for å bruke jomfruelige masse, vil man redusere klimagassutslipp.

– Entreprenørene har en nøkkelrolle i å lede an i denne omstillingen ved å implementere bærekraftige prinsipper og praksiser i veiprosjekter, sier Roth.

Workshopen vil ta for seg følgende:

  • Hvordan får vi til optimal drift i linja?
  • Hva lykkes vi med i dag?
  • Hvilke barrierer hindrer utviklingen av nye, bærekraftige løsninger og metoder?

Arrangementet er i regi av Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Grønn anleggsektor og partnerne i Grønn plattformprosjektet «Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging». Målgruppen er anleggsledere, prosjektledere og andre i enterprenørbedrifter som jobber med praktisk gjennomføring av bærekraft.

Initiativtakerne til workshopen er partnerne i prosjektet Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging.

Prosjektet har en ramme på 125 millioner kroner og skal teste minst 10 ulike piloter med nye, bærekraftige materialer og løsninger for bruk i vegkropp, tunnel og konstruksjoner langs vei. Målet er å kutte de indirekte utslippene i anleggsprosjekter med minimum 50 prosent, samt å ta ned barrierene som stopper omstillingen til en mer grønn og bærekraftig veibygging.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur