Ilustrasjonen viser ny Grenlandsbru ved siden av den eksisterende. Foto: Nye Veier
Publisert: 07.04.2022 

Tester nye løsninger for fossilfrie anleggsplasser

Totalt tolv pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren skal støttes økonomisk. Nye Veier har fått støtte til tre prosjekter som vil bidra til pilotering av nye løsninger og kunnskapsproduksjon.

– Utslippene fra norske anleggsplasser skal ned de neste årene. Vi er glade for at Samferdselsdepartementet har tildelt midler til våre pilotprosjekter. Pilotprosjektene vil bidra til utslippsreduksjon, og til å bygge kunnskap og erfaring vi kan ta med oss inn i fremtidige prosjekter, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Nye Veier har fått støtte til tre tiltak:

  • På prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen skal dieselaggregater brukt til bygging av flere bruer erstattes med strøm fra nettet. Dette vil redusere forbruket av diesel betraktelig. Eiffage Genie Civil er entreprenør.
  • På prosjektet E39 Lyngdal øst-Lyngdal vest skal det prøves ut nye metoder for behandling av slam fra tunneldriving. Tunnelslam må i dag fraktes til godkjente mottak, ofte over store avstander. Dette gir store utslipp fra transport. En komprimering av slammet kan redusere transportbehovet og dermed også utslippene. Prosjektet skal også se på løsninger for foredling av slammet og om det er mulig å bruke slammet til noe fornuftig i prosjektet. E39 Lyngdal øst-Lyngdal vest bygges av arbeidsfellesskapet Implenia Norge/Stangeland maskin.
  • Nye veier skal gjennomføre et kunnskapsprogram om fossilfrie anleggsplasser. I dette prosjektet skal Nye Veier, i samarbeid med Statens vegvesen og Bane NOR, høste kunnskap fra pågående pilotprosjekter og belyse ulike tema som er viktig for fremtidig utvikling av fossilfrie løsninger på anleggsplassene

Nye Veier vedtok i 2021 en ny virksomhetsstrategi. I denne strategien er klima og miljø løftet frem som en av fire hovedprioriteringer i selskapet de kommende årene.

– Vi er klare for å bidra til omstillingen av norsk anleggsbransje. Pilotprosjektene vil gi oss nyttig kunnskap og erfaring som vil bidra til vårt mål om en halvering av utslippene fra anleggsplassene våre innen 2030. Vi er også spesielt glade for at departementet viser oss tillitten til å administrere et kunnskapsprogram. Gjennom dette kunnskapsprogrammet vil vi kunne sørge for en god og strukturert innhøsting av kunnskap fra prosjektene, og gode vurderinger av blant annet samfunnsøkonomi, kostnadseffektivitet og praktisk gjennomførbarhet av ulike tiltak, sier Anette Aanesland.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur