Illustrasjon: The Coring Company/Tyréns
Publisert: 13.05.2024 

The Coring Company inngår samarbeid med Tyréns AB

The Coring Company og Tyréns AB har inngått en samarbeidsavtale der selskapene skal utvikle en integrasjon mellom selskapenes produkter, og videreutvikle disse i felleskap.

The Coring Company AS og Tyrèns AB har inngått en samarbeidsavtale der selskapene forplikter seg til å utvikle og selge en løsning for Geotekniske undersøkelser som dekker hele verdikjeden fra planlegging via feltarbeid til analyse og 3D visualisering. Samarbeidet er i utgangspunktet basert på en integrering av Tyrèns GeoBIM løsning inn mot The Coring Companys – SCS Construction programvare.

Integrasjonen vil resultere i en sømløs løsning der The Coring Companys verktøy for planlegging, datafangst i felt og laboratorium (SCS Construction), leverer data til Tyrèns GeoBIM løsning for analyse og visualisering av geotekniske data.

Den integrerte løsningen innebære at geoteknikere kan jobbe digitalt med hele verdikjeden og bidrar til økt kvalitet og sporbarhet i alle faser av arbeidet. Selskapene utelukker ikke at samarbeidet vil kunne omfatte flere områder og produkter på sikt.

SCS Construction/GeoBIM vil være tilgjengelig i en BETA versjon før sommeren 2024, og i en full kommersiell versjon i august/september 2024.

– The Coring Company har som mål å utvikle SCS Construction til et komplett verktøy for gjennomføring av grunnundersøkelser. Samarbeidet med Tyréns AB om integrasjon av GeoBIM er et betydelig steg i riktig retning for dette, sier Frida Vonstad, CEO i The Coring Company.

– Digitalisering av grunnundersøkelser er viktig og nødvendig for å ivareta at bransjen imøtekommer de krav som kommer til å stilles til kvalitetssikring, sporbarhet og mulighet for etterprøving for bransjen, fremover. SCS Construction og GeoBIM er en god løsning for dette.

– Tyréns AB har utviklet et spennende digitalt verktøy for modellering og visualisering av grunnundersøkelser. Samarbeidet med Tyréns bidrar til at The Coring Company kan levere unike innovative løsninger til det internasjonale markedet».

– Tyréns lanserte i 2023 sin digitale geotekniske plattform, GeoBIM i Teams, som siden 2013 har blitt utviklet gjennom systematisk innovasjonsarbeid i samarbeid med akademia og industrien. Formålet er å effektivisere og sikre kvaliteten på den geotekniske tolknings- og designprosessen fra felt til ferdigtolket geomodell.

– Ved å integrere TCCs verktøy, SCS Construction, for håndtering av den geotekniske feltprosessen med GeoBIM i Teams, blir digitaliseringen fullstendig, fra felt til ferdigtolket geomodell.

– Med stort fokus på visualisering, transparens og tilgjengeliggjøring av både data og geomodeller for alle aktører i alle faser, skapes en unik kommunikasjonsplattform som gjør at all geoinformasjon kan forvaltes i et livssyklusperspektiv, avslutter Mats Svensson, forretningsutvikler i Tyréns Sverige AB.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur