Foto: The Coring Company
Publisert: 03.03.2023 

The Coring Company presenterer nå en verdenspatentert løsning for gruveindustrien

The Coring Company har utviklet en unik teknologiske løsning for å ta representative prøver under daglig drift av gruveoperasjoner. Løsningen består av vår egenutviklede softwareplattform (SCS), samt en patentert hardwareløsning, som vil integreres sømløst med eksisterende utstyr og prosesser. Bruk av løsningen krever ingen spesiell opplæring.

Gruvedrift er en av de viktigste industriene i verden i dag. Mineralindustrien er en avgjørende bidragsyter for utviklingen innen områder som teknologi, batteri og innovasjon – men er allerede årsaken til at vi lever slik vi gjør i dag med biler, mobiltelefoner og datamaskiner. Gruveindustri er en bærebjelke for verdenssamfunnet, men det er også en industri som sårt trenger mer effektive løsninger for å møte økte krav og økende etterspørsel.

Dagens gruver har utfordringer knyttet til effektivitet både i selve uthentingen av mineraler og ved bearbeiding/oppredning. Økt kunnskap om hva man har i fjellet, hva man henter ut og hva man sender til oppredning, vil kunne bidra markant til dette. Å ta kontinuerlige representative prøver under daglig drift og analysere disse har vært et «umulig» teknologisk område.

The Coring Company har nå fått patent på en unik teknologiske løsning for å ta representative prøver under daglig drift i gruver. Denne vil fungere sømløst med dagens utstyr og prosesser, og trenger ingen spesialopplæring. Løsningen er nå under pilottesting i samarbeid med store gruver i Norge. Løsningen skal enkelt kunne tilpasses alle typer gruver, alle steder i verden. Dette innebærer at vi kan bidra til at gruver henter ut mer mineraler, får bedre oversikt over sine ressurser, øker lønnsomheten og bedrer sin bærekraft.

Løsningen er i sin helhet oppfunnet, utviklet og produsert i Mo i Rana av The Coring Company og lokale partnere som blant annet: Kunnskapsparken, MOMEK og Goodtech.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur