Hele tre av fire mener bedre vedlikehold av veiene vil øke trafikksikkerheten. Foto: NAF
Publisert: 14.06.2024 

Tre av fire mener veivedlikehold er viktigst for trafikksikkerheten

Hele 74 prosent oppgir at bedre vedlikehold av veiene er det viktigste tiltaket for trafikksikkerheten, viser en ny undersøkelse. NAF mener vedlikehold av veiene må styrkes kraftig i Nasjonal transportplan.

Bedre vedlikehold av veiene, flere gang- og sykkelveier og flere veier med midtdeler er de tiltakene flest peker på i en fersk undersøkelse om trygge hverdagsreiser. Undersøkelsen er utført av Norstat for NAF.

– Folk er klokkeklare på at veivedlikeholdet må styrkes. Vi har høye forventninger til at det blir en kraftig økning av vedlikeholdsmidlene til fylkesveiene framover, sier Handagard.

Ikke klart hvor stor satsningen på vedlikehold i blir

Kravet kommer samtidig som flere partier på Stortinget har samlet seg om å gå inn for å øke pengene som går til fylkesveiene i Nasjonal transportplan. Det er på disse veiene behovet for vedlikehold er klart størst. Det vil koste mer enn 100 milliarder kroner å fjerne forfallet på fylkesveiene. Men det er foreløpig ikke klart hvor mye penger politikerne vil sette av.

– Både vedlikehold og flere veier med midtdeler er viktig for trafikksikkerheten. Vi venter at partiene som har gått inn for en økning av penger til vedlikehold av fylkesveiene legger kraft inn i satsningen slik at forfallet kan fjernes, sier hun.

Færre krever økt standard på motorveiene

Undersøkelsen viser at det er færre som vil heve standarden på motorveiene enn som etterspør fortau eller gang- og sykkelveier. Det viser at de utbyggingene av hovedveiene som er gjort til nå møter folks behov, mener NAF.

– Mange av de mest ulykkesutsatte og høyt trafikkerte strekningene er nå fullført til en god standard. Selvsagt kan ikke utbygging av nye motorveier stoppe opp. Men vi mener den satsingen på mer fornying og utbedring av eksisterende vei som regjeringen legger opp til i Nasjonal transportplan, kan gi mer for pengene og føre til at flere veier fullføres til en god standard, sier Handagard.

NAF er derfor tydelig på at politikerne bør sikre at denne dreiningen ikke forsvinner når Nasjonal transportplan behandles i Stortinget.

Bakgrunn:

Hvilke tiltak innenfor samferdsel er viktigst for at du skal ha en trygg hverdagsreise i fremtiden?

TOTAL
Bedre vedlikehold av veiene 74%
Flere veier med midtdeler 36%
Høyere veistandard på motorveiene 28%
Lavere fartsgrenser 11%
Flere gang- og sykkelveier 37%
Fortau på flere strekninger 30%
Mer bruk av teknologi og datastyring av kjøretøy 11%

Undersøkelsen er utført av Norstat for NAF i mars i år. 2001 personer er spurt, og undersøkelsen er landsrepresentativt vektet.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur