Foto: Erik Burås/Studio B13 for Samferdsel & Infrastruktur
Emner
Publisert
09.12.2020

Tre fylkesveier i Trøndelag får støtte til utbygging

– Det er behov for å bidra til å utbedre fylkesveier som er viktige for sjømatnæringen, selv om dette er fylkeskommunenes ansvar. Etterslepet på fylkesvei er stort, og derfor har regjeringen gitt ekstra penger til en tilskuddsordning fra 2020-2021. Nå er tildelingen klar, og i Trøndelag er det tre veier som får støtte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tilskuddsordningen kom på plass etter ønske fra Stortinget. Statens vegvesen har hatt ansvaret for å fordele pengene fra tilskuddet. Fylkene har selv søkt om penger til de fylkesveiene de mener har behov for oppgradering.

I Trøndelag får følgende veier støtte:

Veistrekninger 2020 2021
Fv. 714 Vikansvingen 12,0
Fv. 770 Gang- og sykkelvei Marøya–Sjøhaugen 7,32
Fv. 766 Geisnes ferjekai 10,0

Tall i millioner kroner.

– Med den langstrakt og varierte kysten og næring i hele landet, har vi sjømatbedrifter på de ytterste øyer og i fjordene våre. Sånn skal det fortsatt være. Mange av veiene til og fra disse bedriftene er fylkesveier i dårlig stand, spesielt vinterstid. Det er ekstra utfordrende for lastebiler å frakte varer til bedriftene, og eksportere sjømat fra kysten til markedet. Vi håper at denne tilskuddsordningen vil være til god hjelp i årene som kommer, sier Hareide.

Fylkene må bidra med 60 prosent av kostnadene og eventuelle kostnadsoverskridelser. Så snart fylkene har dokumentert egenfinansiering og med forbehold om Stortingets bevilgninger kommende år, vil fylkene få den endelige tildelingen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur