Illustrasjon: COWI for Statens vegvesen
Publisert: 02.10.2023 

Tre leverandører konkurrerer om å bygge sykkelstamvei mellom Bradbenken og Glas Knag i Bergen

Prosjektet er lyst ut som utførelsesentreprise med enhetspris og omfatter bygging av 2,4 kilometer sykkelvei med fortau i Sandviken langs fylkesvei 577.

Statens vegvesen har valgt ut følgende tre leverandører til videre deltakelse i konkurransen:

  • Fyllingen Maskin AS
  • HGT AS
  • Vassbakk & Stol AS

Byggestart våren 2024

Kontrakten skal etter planen signeres på nyåret og arbeidene kan starte opp våren 2024. Dagens vei, gangvei og sykkelfelt skal fordeles bedre mellom de ulike trafikantgruppene for å gi gående og syklende sikrere vei. Det skal bygges sykkelvei med fortau og etableres signalregulering i krysset ved Gjensidigegården.

Det har vært flere ulykker mellom syklist og bil i krysset ved Gjensidigegården. Når strekningen er ferdig bygget vil det være tofelts sykkelvei langs reperbanen mot krysset ved Gjensidigegården der det etableres signalregulering.

Om strekningen

E39 sykkelstamvei Bergen har i alt 8 delstrekninger som danner «ryggraden» i sykkelveinettet fra Flesland i sør til Vågsbotn i nord. Denne kontrakten omfatter bygging av delstrekning 6b Bradbenken–Sandvikstorget og 6c Sandvikstorget–Glass Knag, langs fv. 577. Strekningen starter ved Bradbenken i kryss mot Sandbrogaten, passerer gjennom Skuteviken og Sandviken, gjennom Gjensidigekrysset og avsluttes ved ramper til/fra E39 ved Glass Knag. Prosjektet er en del av Miljøløftet.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur