Publisert
06.05.2019

Utbyggingen av E18 gjennom Porsgrunn et godt skritt videre

Når Porsgrunn kommune nå har vedtatt reguleringsplanen for strekningen E18 Langangen-Lanner er utbygging av ny E18 gjennom Porsgrunn et godt skritt videre.

– Når Porsgrunn kommune nå har vedtatt reguleringsplanen for strekningen E18 Langangen-Lanner er utbygging av ny E18 gjennom Porsgrunn et godt skritt videre. Det har vært jobbet godt med å få løst innsigelsene på strekningen fra Langangen til Lanner og Vegvesenet har frafalt innsigelsen de hadde vedrørende kontrollstasjonen på Lanner. Når det gjelder det videre arbeidet med reguleringsplanen gjennom Porsgrunn arbeider Nye Veier nå intenst for å få løst innsigelsene slik at reguleringsplanen kan godkjennes. Vi ser på løsninger for å forbedre tilkoblingen mellom E18 og rv 36, kryssing av Skjelsvikdalen og å ta vare på fornminner i området, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør i Nye Veier sitt E18-utbyggingsområde fra Langangen til Grimstad, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør Nye Veier E18 Langangen-Grimstad.

På strekningen fra Langangen til Lanner inngår bygging av to nye bruer ved Langangen på tilsammen mer enn 600 m og bygging av den omlag 350 m lange Blåfjelltunnelen.

Øvrig status for E18-utbyggingen gjennom Porsgrunn kommune:

  • Reguleringsplan for strekningen E18 Lanner-Kjørholt er til politisk behandling
  • Konkurransen E18 Kjørholt-Rugtvedt pågår. Her inngår bygging av den omlag 600 m nye Grenlandsbrua og komplettering av E18 Kjørholt og Bamble tunneler. Det er ventet kontraktsignering høsten 2019
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur