Emner
Publisert
20.03.2019

Utvider Miljøpakken med åtte milliarder fra staten

Trondheimsområdet får åtte milliarder fra staten til Metrobuss og tiltak for syklende og gående. Det er hovedinnholdet i den nye byvekstavtalen, mellom staten og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal i tillegg til Trøndelag fylkeskommune.

Avtalen ble underskrevet sist uke, med alle ordførerne og fylkesordføreren til stede. Avtalen er i praksis en utvidet Miljøpakke: Mer penger fra staten til et større geografisk område.

Avtalen ble overlevert til statssekretærene Anders Werp fra Samferdselsdepartementet og Lars Jacob Hiim fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nullvekstmålet sentralt

– Det er viktig at vi har fått på plass en avtale som omfatter både arealpolitikk og transportpolitikk, sier Bjørne Grimsrud, direktør for økonomi og virksomhetsstyringsavdeling i Statens vegvesen.

Statens vegvesen leder kontaktutvalget i Miljøpakken – og har ledet arbeidet med forhandlingene fram til en ny avtale.

Statens hovedkrav er at området klarer å holde målet om nullvekst i biltrafikken. Det innebærer at det ikke skal bli flere bilreiser, selv om vi blir flere innbyggere. All vekst i persontrafikken skal dermed tas med kollektiv, gåing og sykling.

– Det er stort engasjement lokalt for å nå nullvekstmålet, og det er et godt utgangspunkt, mener Grimsrud.

Mer penger og lengre avtaleperiode

Dagens bymiljøavtale for 2016-2023 gir ca 3,7 milliarder kroner fra staten. Den nye byvekstavtalen for 2019-2029 gir ca 8 milliarder fra staten.

I byvekstavtalene skal staten bidra med belønningsmidler og midler til kollektiv-, sykkel- og gåtiltak langs riksveg, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byområdene (50/50-ordningen) og stasjons- og knutepunktutvikling langs jernbanen der det er aktuelt.

Noen av elementene – veldig forenklet:

  • 3,7 milliarder kroner til kollektiv, gåing og sykling langs riksveg. Mulig å bygge ut viktige sykkelruter.
  • 2,7 milliarder i belønningsmidler. Dette er penger som kan brukes ganske fritt til grønne tiltak. Gjennomsnitt per år øker fra 170 til 248 millioner kroner (2019-verdi).
  • Ca. 300 millioner mer til Metrobuss enn i gammel avtale, og 283 millioner til utvikling av knutepunkt og stasjoner.

De nye kommunene

Stjørdal, Malvik og Melhus blir nå med i Miljøpakken. De lokale partene har selv fordelt midlene, og de tre kommunene får øremerket 66 millioner kroner per år.

Pengene skal brukes til tiltak for kollektiv, sykling, gåing og trafikksikkerhet. Flere konkrete prosjekter er nevnt i avtalen.

Jernbanen

Byvekstavtalen har også et kapittel om utvikling av Trønder- og Meråkerbanen. Blant annet skal stasjonene Trondheim S, Melhus, Hommelvik og Stjørdal bli bedre.

Malvik-ordfører Ingrid Aune er glad for at Malvik blir del av byvekstavtalen (forutsatt godkjenning i kommunestyret):

– Avtalen betyr at vi tar ansvar for klima og miljø i regionen vår av hensyn til dem som vokser opp i dag. Jeg er spesielt fornøyd med at det kommer penger til å utvikle området ved Hommelvik stasjon.

Vedtas lokalt og sentralt

Forhandlingene skulle etter planen være avsluttet før jul, og Grimsrud forteller at det var diskusjoner underveis.

– Men tonen var god hele tiden. Avtalen som nå er undertegnet, har partene kommet fram til i fellesskap. Jeg ser nå fram til å lede styringsgruppa i Miljøpakken, kontaktutvalget, i arbeidet med å følge opp avtalen.

Trondheim inngikk, som første storby, bymiljøavtale i 2016. Nå får Trondheimsområdet byvekstavtale med staten basert på NTP 2018-2029. Avtalen må vedtas i alle kommunestyrene, fylkesting og behandles i regjeringen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur