Publisert
13.02.2018

Utvikler instrument for å måle avstand til grunnfjell

Rolf Haugen ville bore etter jordvarme, men fant det problematisk å beregne hvor mye løsmasse det er før man treffer fast berg. Det viste seg at det er mange flere som interessert i en god metode for å måle avstanden til grunnfjellet. Haugen, som til daglig jobber på Norsk institutt for luftforskning (NILU), forhørte seg […]

Rolf Haugen ville bore etter jordvarme, men fant det problematisk å beregne hvor mye løsmasse det er før man treffer fast berg. Det viste seg at det er mange flere som interessert i en god metode for å måle avstanden til grunnfjellet.

Haugen, som til daglig jobber på Norsk institutt for luftforskning (NILU), forhørte seg litt rundt hvor mye boringen ville koste. Det er dyrere i løsmasse enn i berg, det er greit.

Problemet er at man ikke vet hvor mye løsmasse det er. Noen ganger ligger grunnfjellet helt opp i dagen, andre ganger kan det være dekket av 60 meter masse av uviss substans. Dermed blir det svært lite forutsigbare kostnader, sier han.

Små entreprenører som graver i hagene sier at regelen er at de på et eller annet punkt støter på fjell, da må de sprenge.

Flere aktører har uttrykt at det er et stort problem at det ikke finnes enklere måter å måle avstand til grunnfjellet, sier prosjektkoordinator Sondre Malde Pedersen i Kjeller Innovasjon.

Løsning med potensial

Haugen gikk metodisk til verks, han er tross alt ingeniør, og satte i gang et forprosjekt for å utvikle et instrument selv. Han satte sammen noen instrumenter og etter noe prøving og feiling kom man frem til lovende resultater. Kjeller Innovasjon ble med for å sette prosjektet i en markedskontekst, det fikk støtte fra FORNY2020 og et AS ble etablert.

Teknologien har et stort potensial. Alle steder der man trenger å undersøke berggrunnen er aktuelle markeder, sier Pedersen.

Nå hjelper det å ha et arbeidsted med mange ingeniører og forskere i umiddelbar nærhet. Haugen har blant annet fått hjelp fra NORSAR, og etter noe møye klarer de å komme en god del meter ned i bakken.

Foreløpig kan vi måle 10-12 meter ned, men målet er at vi med neste prototyp skal komme 30 meter ned i bakken. Og så må vi forbedre analysedelen, sier ha

Teamet dannes

Kjeller Innovasjon støtter gründere i tidlig fase av selskapsutvikling og så etter gründere. Pedersen presenterte ideen i Trondheim der han møtte Celina Hagen og Espen Solheim, som begge er studenter ved NTNUs Entreprenørskole.

Det første halvåret på entreprenørskolen skal vi teste mange ideer. Sondre pitchet denne, og vi fant ut at dette var noe vi ville satse på, sier Hagen.

Celina har bachelor i Business Administration fra University of Oklahoma. Espen er sivilingeniør elektro fra NTNU.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur