Det er nå etablert anleggsvei ned til elven og erosjonssikringen pågår for fullt. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 21.03.2024 

Vær forberedt på kø i påsken for E16 forbi Ådalselven nord for Follum i Hønefoss

Arbeidene med erosjonssikring av Ådalselven etter uværet Hans sine herjinger pågår for fullt og er i rute. Det forventes kø forbi anleggsområdet i påsken.

– Inntil skjæringen ned mot elven er sikret må trafikken gå via omkjøringsveien, noe annet ville vært uforsvarlig. Vi beklager ulempene, men sikkerheten må komme først, understreker seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Tiltakene vil bedre sikkerheten til skråningen og stoppe erosjonen.

Kritisk viktig

E16 nord for Follum i Hønefoss ligger nær Ådalselven på et parti der terrenget inn mot E16 er utsatt for utgliding og skred ved flom. Uværet Hans førte til at strekningen ble truet, og det er kritisk viktig at disse arbeidene blir gjort.

– Arbeidene startet 26. februar og er godt i rute, men mildvær og regn er en usikkerhetsfaktor siden det påvirker vannføringa i elven. Formell kontraktsfrist er 28. juni, men ved gunstige værforhold er det håp om at arbeidene blir ferdig tidligere og før vårflommen i elva kommer, sier Eiterjord.

Følgende arbeid gjøres:

  • Erosjonssikringen utføres som motfylling og plastring. Skredskråningen slakes ut.
  • For å komme ned til elven bygges det anleggsvei fra E16 ved rasteplassen og ned til skredgropen.
  • Overvannshåndteringen langs E16 bygges om for å få ledet overvann bort fra veiområdet nær skredområdet og vestover.

Første milepæl er nådd nå som anleggsvei er bygd helt ned til elven.

Ta hensyn når du kjører på omkjøringsveien

Det er bygd en interimsvei over Treklyngen industriområde til Follumveien og Risesletta mens arbeidene pågår.

– En midlertidig bygget vei har selvfølgelig ikke den samme standarden, og det blir en merbelastning for nærområdet når trafikken går via Follumveien. Vi kommer med en sterk oppfordring om at trafikanter er oppmerksomme på skilting og kjører etter forholdene. Spesielt viktig er det å ta hensyn til myke trafikanter. I påska må det forventes kø og ventetid. Planlegg for å bruke lengre tid og alternative kjøreruter for lengre turer i påska om du har mulighet for det, oppfordrer Eiterjord.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur