Flye 1389, Valdresflye. Arkitekt Knut Hjeltnes arkitekter. Foto: Silja Lena Løken
Publisert: 20.11.2023 

Nasjonale turistveger: – Vertskap klare til fire serviceanleg

Statens vegvesen fikk inn fjorten tilbud på fremtidig drift av fire serviceanlegg langs de nasjonale turistveiene Valdresflye og Geiranger–Trollstigen. Driftskontraktene gjelder fra sesongen 2024 med mulighet for inntil 12 års drift. Nå er konkurransen avgjort.

Tilbudene ble evaluert og rangert etter hvordan de svarte på kriteriene for forretningside, bærekraft, samarbeidsrutiner og driftsopplegg. Nasjonale turistveger forutsetter at de høye kvalitetene på det som bygges skal følges opp med god kvalitet på driften og vedlikeholdet av anleggene. De private driverne skal være et godt vertskap og by de besøkende på smakfull mat, god informasjon, rene og ryddige lokaler og gode parkeringsforhold.

Selskapet Gjendeosen Kiosk og Parkering får jobben med å drifte Flye 1389 og anlegget Gjendeosen/Reinsvangen langs Nasjonal turistveg Valdresflye. På Gjendeosen får driveren tilgang på en helt ny kafe fra sommersesongen 2024.

Gudbrandsjuvet Cafe AS får fornyet tillit til å drifte serviceanlegget Gudbrandsjuvet langs Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen. Vertskapet har drevet kafeen på Gudbrandsjuvet for Nasjonale turistveger siden 2018.

Trollstigen Drift AS får videreføre sitt arbeid med turistattraksjonen Trollstigen langs Nasjonal turistveg Geiranger – Trollstigen. Driveren har hatt dette ansvaret siden 2012.

Fakta:

Nasjonale turistveger er 18 utvalgte strekninger fra Varanger i nord til Jæren i sør langs fjorder, fjell, foss og kyst. Med Statens vegvesen i førersetet har Nasjonale turistveger gitt Norge en ny turistattraksjon som stimulerer vegfarende turister til å benytte Norge som sitt reisemål, og som bidrar til økt verdiskaping i distriktene. Nyskapende arkitektur på rasteplasser og utsiktspunkter sammen med kunstverk på høgt internasjonalt nivå med sine tankevekkende fortellinger gir inntrykk i inn- og utland og vekker reiselyst. Inneværende år markerer Statens vegvesen 30 år med Nasjonale turistveger.

www.nasjonaleturistveger.no

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur