Vårrengjøringen gjøres om kvelden og natten når trafikken er lav og ikke berører så mange trafikanter. Foto: Ole Kristian Kjosbakken/Statens vegvesen
Publisert: 02.04.2024 

Vårrengjøringen av hovedveinettet på Romerike starter 2. april

Tirsdag kveld etter påske, 2. april, starter Statens vegvesen den årlige vårrengjøringen av riks- og europaveiene på Romerike. Arbeidet skjer på kvelds- og nattestid og skal være ferdig natt til mandag 6. mai.

Vaktmesterkompaniet AS, som er driftsentreprenør for Statens vegvesen, har hovedansvaret for vårrengjøringen på riks- og europaveiene på Romerike. De «støvsuger», feier og spyler veibane, gang- og sykkelveier, fortau, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg – med andre ord hele riksveinettet og alle installasjonene langs veien.

– Vårrengjøringen er viktig for å fjerne veistøvet, noe som bidrar til både bedre luftkvalitet og trafikksikkerhet, forklarer byggeleder Petter Looy Nielsen i Statens vegvesen.

Kvelds- og nattarbeid når trafikken er lav

Rengjøringsarbeidet på kjøreveiene starter ved 22.00-tiden og er ferdig innen klokken 06.00 morgenen etter. Veiene blir ikke stengt, men rengjort mens trafikken passerer.

Gang- og sykkelveiene langs riks- og europaveiene blir rengjort på dagtid.

Samtidig med rengjøringen gjør mannskapene en del inspeksjoner og mindre utbedringer. En del av arbeidene kan oppleves som støyende.

– Vår driftsentreprenør jobber om kvelden og natten når trafikken er lav og ikke berører så mange bilister. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på veiene, sier byggeleder Nielsen.

Han ber trafikantene ta hensyn til nattarbeiderne, kjøre forsiktig og beregne litt ekstra kjøretid siden det kan bli korte stopp enkelte steder.

Ferdig i begynnelsen av mai

Vårrengjøringen på riks- og europaveiene på Romerike starter om kvelden tirsdag 2. april og pågår frem til mandag morgen 6. mai.

Statens vegvesen gjør oppmerksom på at været kan føre til endringer i planene.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur