Publisert: 15.11.2018 

Veimerking er viktig for trafikksikkerhet

– Det er klart at veimerkingen er svært viktig for trafikksikkerheten, og vedlikehold av nettopp veimerkingen skal nå bedres i...

– Det er klart at veimerkingen er svært viktig for trafikksikkerheten, og vedlikehold av nettopp veimerkingen skal nå bedres i Europa. Bilistene skal sikres den veiledning som dette innebærer, og vi er blant dem som skal bidra.

Salgssjef Henrik Nielsen Thorup i Geveko Markings i Danmark er sikker på at veiene blir tryggere å ferdes på med en bedre veimerking enn det som finnes i dag på europeiske veier, og han er derfor glad for at politikere flere steder i Europa nå synes å ville ta vegmerking mer på alvor. Selskapet beskjeftiger ca 310 mennesker, og har produksjon i Norge, Danmark, Sverige, England, Skotland og Tyskland.

Trafikksikkerhet

Når det gjelder trafikksikkerhet på kjørebanemerking er det kjørebanemerkingens egenskaper som er viktig å ha fokus på. Med det mener jeg stripenes refleksjonsegenskaper i tørt vær, i vått vær og såkalt QD verdi. Når det så er snakk om fotgjengerfelt eller sykkelfelt, er det friksjon og skrittsikkerhet som er viktig. Og uansett er det også et poeng hvor lang levetid merkingen har, forklarer han. Alt dette er det allerede mange land i Europa som har satt krav til, og det er på beddingen også i Norge, Sverige og Danmark. Det pågår en felles nordisk sertifiseringsprosess, som fysisk er plassert i Sverige og Danmark. Arbeidet overvåkes, kontrolleres og i siste instans kontrolleres av Rambøll VTI, om man altså oppfyller kravene.

Veimerking er en form for sikkerhetstiltak som er svært kostnadseffektive, og det er med på å skape et trygt og synlig miljø for veibrukerne

Henrik Nielsen Thorup

Hvordan skjer dette i praksis?

En prøvestrekning i Danmark er internasjonal, og hvis for eksempel et fransk firma ønsker å selge til Scandinavia, er det nødvendig at produktet godkjennes i det enkelte land, for det er ikke sikkert at striper som fungerer godt i syd-Frankrike er like gode i Oslo, understreker han. Han er sikker på at disse testområdene kommer til å bidra til trafikksikkerhet i fremtiden. I Danmark eies og vedlikeholdes 1/3 av veinettet av det danske veidirektoratet, og 2/3 av kommunene.

Felles standard?

Dersom vi skulle ha optimale striper på veiene, skulle altså Staten, kommunene og fylkene i alle de tre nordiske landene stille krav om at det brukes sertifiserte produkter.

Hva ville det medføre?

Slik jeg ser det, ville det bety en garanti for bedre veisikkerhet, og heller ikke gi noen konkurransevridning, fordi sertifiseringen vil være internasjonal. Vi ville i stedet være på like fot med resten av Europa, og det ville gjøre livet enklere for dem som skal ta beslutninger på vegne av fellesskapet. Det ville også være enklere fordi man ikke lenger kunne få inn utilstrekkelige anbud, mener han.

Lave kostnader

Veimerking er en form for sikkerhetstiltak som er svært kostnadseffektive, og det er med på å skape et trygt og synlig miljø for veibrukerne. EU var som kjent medgrunnleggere på det såkalte prosjekt COST 331, som viste at absolutt alle, men spesielt eldre, har svært stor nytte av veimerkingen. Særskilt gjelder dette under våte veiforhold og om natten.

I den senere tiden har jo dessuten den tradisjonelle funksjonen ved veimerkingen fått enda en viktig rolle, nemlig førerassistanse ad digital vei, og også der har Geveko sine produkter klare:

Vi arbeider med en rekke agenturer, og flere av disse er jo nasjonalt avgrenset. Generelt vil jeg si at vi har mange spennende produkter som med en overraskende lav kostnad kan øke trafikksikkerheten. Det er fint at internasjonale undersøkelser nå faktisk kan underbygge dette, smiler han.

Rambøll gjorde nemlig en undersøkelse i 2015, der de så på veimarkeringens tilstand i Sverige. På de 321 veistrekningene som ble undersøkt, fant man at kun 43% respektive 33% av veiforholdene tilfredsstilte kravene for tørre og våte veiforhold. Det negative var at fra 2011 til undersøkelsen i 2015 har man sett en reduksjon i måloppnåelsen fra 70% til 40% av vegstrekningene. Lignende undersøkelser i Finland har vist at kun 53% tilfredsstilte standardene.

Konsern

Dere selger jo ikke bare produkter i Danmark?

Nei, vi har en rekke søsterselskaper, og blant annet deltok vårt søsterselskap i Russland i et prosjekt for å teste ut veimarkeringer. Vi ønsker å ha en aktiv rolle i samfunnsdebatten rundt veisikkerhet, siden vi er i stand til å levere en så stor bredde av produkter. Når det så gjelder veimarkeringer, ble det altså testet en rekke materialer og produkter til veisperringer og andre former for reguleringer av trafikken. På denne måten ønsker man å få informasjon om produktenes faktiske holdbarhet og styrke. I 2017, og i løpet av 2018 kommer man til å prøve ut disse produktene på veier i Sibir, noe som bør bety at man får gode resultater, slår han fast.

Blir det mer merking av veier fremover tror du?

Jeg tror vel at det blir både mer og bedre veimerking i årene som kommer. Sikkert er det i alle fall at Geveko kommer til å være leverandør av et bredt spekter av produkter både til vegmerking og når det gjelder reguleringer, slutter salgssjef Henrik Nielsen Thorup.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur