Emner
Publisert
03.06.2020

Verdenspremiere: selvkjørende regionale passasjertog skal prøves ut i Tyskland

Det tyske finansdepartementet har hedret Alstom med utmerkelsen «Innovation Prize for Regulatory Sandboxes»* for et planlagt prøveprosjekt for å implementere automatisk togdrift (ATO) i daglig drift av regiontog.

Prosjektet starter i 2021 sammen med Regionalverband Großraum Braunschweig, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (det tyske senteret for luft- og romfart) og Technische Universität Berlin (TU Berlin).

Etter en vurdering av de utvalgte rutene og utstyret som trengs for automatisk drift, skal det gjennomføres tester med Metronom Eisenbahngesellschaft, en jernbaneoperatør i Niedersachsen, og to regiontog av typen Coradia Continental, som eies av Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig GmbH.  Alstom har lenge vært verdensledende innen ATO for t-banesystemer, men denne testen blir verdenspremieren for regionale passasjertog.

– I fremtiden vil automatiserte tog optimalisere regional togdrift, redusere energiforbruke tog øke komforten. På den måten vil svært automatisert drift utgjøre et viktig bidra til miljøvern og bidra til utviklingen av et moderne og attraktivt jernbanesystem. Etter å ha utviklet og gjennomført vellykkede tester av Coradia iLint, verdens første hydrogentog, er Alstom nok en gang i forkant innen jernbanetransport med pilotprosjektet for automatisert drift av regionale tog, sier Jörg Nikutta, administrerende direktør for Alstom i Tyskland og Østerrike.

I dette prosjektet skal to tog som er basert på Alstoms vellykkede Coradia Continental-plattform, utstyres med et europeisk togkontrollsystem (ETCS) og utstyr for automatisk togdrift (ATO). Utstyret lar togene drives automatisk, slik at ulike grader av automasjon (GoA) kan testes: GoA3 i vanlig passasjerdrift, og GoA4 under rangering. GoA3 er betegnelsen på en helt autonom togreise, men med en person som kan gripe inn hvis det oppstår nødssituasjoner. GoA4 er betegnelsen på helt autonom drift uten ansatte om bord, men med muligheten for fjernkontroll.

Niedersachsiens økonomi- og transportminister, Dr. Bernd Althusmann gratulerte med tildelingen av den nasjonale innovasjonsprisen:

– Etter den vellykkede driften av brenselcelletoget i Elbe-Weser-trekanten, setter Alstom-området i Salzgitter nok en gang standarder for morgendagens lokale transport med dette prosjektet. At vi i Niedersachsen nå er i stand til å drive frem testing og videreutvikling av automatisk togdrift, samtidig med testing av automatisert nettverksmobilitet på veien, er et betydelig skritt for fremtidens persontransport med jernbane. Pilotprosjektet lover en høy grad av innovasjon, som vi trenger for klimavennlige og effektive mobilitetstjenester. Selvfølgelig er jeg spesielt fornøyd med at Alstom, et annet selskap fra Niedersachsen, understreker omdømmet vi har som en viktig inspirator.

– ATO , eller Automatisk togdrift er en av de mest spennende utfordringene i jernbanebransjen. Det gir oss muligheten til å forme og i stor grad endre den operative styringen i fremtiden, spesielt hvis vi oppnår høyere nivåer av automasjon. Men det er fortsatt behov for mye forskning før dette blir en realitet, og jeg er svært glad for å jobbe med Alstom i dette prosjektet, sier Birgit Milius, leder/professor ved avdelingen for jernbanedrift og infrastruktur ved TU Berlin og vitenskapelig leder for prosjektet. I det omsøkte prosjektet vil hun undersøke ulike aspekter, også hvordan mennesker samspiller med teknologien.

Fritz Rössig, leder for transportavdelingen og administrerende direktør for Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig GmbH, legger til:

– Kunstig intelligens er en viktig teknologi for å gjøre lokal transport av togpassasjerer på en enda mer effektiv, pålitelig og økonomisk måte i fremtiden. Med dette som bakgrunn støtter Regionalverband Großraum Braunschweig dette innovative forskningsprosjektet, og de stiller gjerne sine ’ENNO-kjøretøy’ til disposisjon for dette formålet.

Jörn Groos, gruppeleder innen teknologiområdet datainnsamling og informasjonsinnhenting  ved instituttet for transportsystemteknologi ved det tyske luftfartssenteret DLR e. V., legger til:

– Tester under reelle forhold er helt uvurderlige for å kunne utvikle praktiske AI-tilnærminger for optimalisering av jernbanesystemet.

Resultatene fra dette viktige prosjektet vil være avgjørende for den videre utviklingen av det juridiske og regulatoriske rammeverket for automatisk togdrift. Niedersachsen vil være i forkant, og har tillit til at automatiske regiontog utstyrt med GoA3, snart vil være klare for serieproduksjon. I gjennomføringen av dette prosjektet kan Alstom benytte seg av sin omfattende kunnskap fra automatiserte t-baner og ulike andre ATO-prosjekter. Selskapet leder det europeiske ATO-prosjektet i Shift2Rail, og det er også involvert i SNCFs automatiserte godstog.

Om programmet «Innovation Prize for Regulatory Sandboxes»:

Alstom mottok denne utmerkelsen for selskapets idé om en Regulatory Sandboxes for svært automatisert togdrift i kategorien «Outlook». «Regulatoriske sandkasser» blir stadig viktigere for Tyskland som et virkemiddel for innovasjon. De er testmiljøer for innovasjon og regelverk, og de brukes til å samle erfaring fra digitale innovasjoner under reelle forhold. Ny teknologi og nye forretningsmodeller som bare er delvis kompatible med det eksisterende juridiske og regulatoriske rammeverket skal testes i eksperimentelle miljøer i en definert tidsperiode.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur