Foto: NPG Norge
Publisert: 14.03.2024 

Vil etablere sirkulær bransjeløsning for plastrør i bygg og anlegg

Hva gjør vi med gamle rør, og hva skjer etter vi har levert dem til avfallsselskapet? Det spørsmålet får selskapene som forsyner Norge med plastrør stadig oftere.

– En stor andel av plastrørene som i dag går til forbrenning, er laget av materialer med svært god kvalitet som lar seg gjenvinne til nye kvalitetsrør igjen og igjen. Teoretisk snakker vi om råmateriale med levetid på tusen år, dette er sirkulærøkonomi i praksis med stor klimagevinst! Vi har ikke noen felles bransjeløsning i dag. Det skal vi gjøre noe med, sier Sigmund Aandstad, styremedlem i NPG Norge og administrerende direktør i Pipelife Norge.

NPG har fått på plass en prosjektgruppe som består av medlemmene i NPG og Norsk Gjenvinning. Prosjektet skal utrede et bærekraftig system for innsamling og resirkulering av plastrør, og ledes og støttes av rådgivningsselskapet Mepex. Finansiering har de sikret gjennom 1,9 millioner kroner i støtte fra Handelens Miljøfond, og en betydelig egeninnsats.

Sigmund Aandstad. Foto: NPG Norge

– Det er et stort behov for å øke bruken av resirkulert plast i nye produkter, derfor er vi ekstra glad for prosjekter som bidrar til dette med et volum som monner, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

NPG mener det er behov for en felles bransjeløsning for resirkulering av store plastrør. Med bakgrunn i at det selges cirka 80 000 tonn med plastrør til det norske infrastrukturmarkedet årlig, anslår prosjektet et potensial for å samle inn og gjenvinne 5000–8000 tonn høykvalitetsplast per år.

– Gjenbruk av denne høykvalitetsplasten er viktig, både for oss som produsenter, kundene våre, og for klima. Vi antar at bruk av mekanisk resirkulert plast kan redusere klimagassutslippet i forbindelse med produksjon av nye rør med opptil 70 prosent sammenlignet med bruk av jomfruelige materialer. Det er en klimagevinst vi ønsker å realisere, sier Aandstad.

Norsk Gjenvinning spiller en nøkkelrolle i prosjektet, med stor kunnskap om avfallshåndtering og logistikk. Selskapet har stilt anlegget sitt i Tønsberg tilgjengelig for prosjektet.

– Vårt mål er å lede an i den sirkulære økonomien gjennom å holde materialer i kretsløpet, dette prosjektet treffer rett i kjernen av hva vi tror på. Etablere bærekraftige sirkulære materialstrømmer, som tilfører kundene våre og samfunnet verdi. Vi er glade for at NPG har fått på plass et helhetlig prosjekt med de viktigste aktørene i verdikjeden, sier Kari von Ubisch, CCO i Norsk Gjenvinning.

Prosjektet er avhengig av tett samarbeid med entreprenører som jobber både med store anlegg og med bygg. De har kontroll på hvordan plastrørene håndteres, og hvor kilder til svinn kan oppstå i prosessen. Logistikken på byggeplassen, og ikke minst sorteringen som skjer på anleggene, er en viktig del av piloteringen. AF Gruppen har stilt sin anleggsplass til vannbehandlingsanlegget i prosjektet Ny Vannforsyning Oslo (NVO) til disposisjon.

– AF Gruppen skal være en ansvarlig aktør, som gjennom prosjektdrift forsterker positiv og minimerer negativ påvirkning. Vi ønsker å være med på prosjekter som bidrar til en mer sirkulær bygg- og anleggsbransje, sier Klima- og miljøsjef i AF Anlegg Nora O. Schjoldager.

Prosjektet skal gjennomføre praktisk pilotering for oppsamling, sortering og gjenvinning av plastrøravfall fra bygg- og anleggsprosjekter, og gjennom det utrede hvordan en nasjonal løsning kan implementeres. Dette inkluderer organisering, avtaler, kostnader og finansiering. Hvordan man skal gjøre løsningen økonomisk bærekraftig, er en av leveransene i prosjektet. Arbeidet er i gang, og planen er å få på plass de første pilotene etter påske. Prosjektet skal ferdigstilles i desember 2024.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur