Publisert
24.08.2017

Vil gjøre det enklere å bygge ekomnett

- Elektronisk kommunikasjon blir en stadig viktigere del av hverdagen vår. For å gjøre ekomnettene mer robuste, er det derfor behov for å etablere flere alternative nett og føringer over hele landet med god kapasitet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Her er det i dag et uutnyttet potensial i vei- og baneinfrastrukturen vår. Vi ønsker derfor […]

- Elektronisk kommunikasjon blir en stadig viktigere del av hverdagen vår. For å gjøre ekomnettene mer robuste, er det derfor behov for å etablere flere alternative nett og føringer over hele landet med god kapasitet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Her er det i dag et uutnyttet potensial i vei- og baneinfrastrukturen vår. Vi ønsker derfor at ledig kapasitet til fibernett og føringsveier skal bli lettere tilgjengelig for tilbydere av ekomnett ved bygging og oppgradering av veier og jernbanelinjer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet om utarbeide et forslag til forvaltningsregime for vei- og jernbanesektorens infrastruktur som kan benyttes til fremføring av ekomnett. Departementet ber om at forvaltningsregimet bør inneholde bestemmelser/retningslinjer om:

Prosedyrer som sikrer en åpen og transparent utlysning av anleggsbidrag til eksempelvis trekkerør i forbindelse med oppgradering eller utbygging av nye traseer
Beregning av kostnadsorienterte priser og andre vilkår for tilgang
Kartlegging av informasjon om og tilgjengeliggjøring av infrastruktur

Bedre samordning ved gjennomføring av infrastrukturprosjekter

Bygge- og anleggskostnader kan utgjøre så mye som 80 prosent av totalkostnaden ved etablering av ekomnett. Denne kostnaden kan reduseres betydelig gjennom bruk av eksisterende infrastruktur og egnede føringsveger. Bane NOR og Statens Vegvesen eier og disponerer infrastruktur som kan vær egnet for framføring av ekomnett – blant annet trekkerør, kulverter og stolper. Denne infrastrukturen er primært etablert og utviklet for eget bruk, men tilbys i ulik utstrekning til eksterne aktører som leverer elektroniske kommunikasjonsnett.

Det er et potensial for et mer systematisk opplegg når det gjelder hvilke tilbydere av ekomnett som blir spurt og hvilke priser og vilkår som blir tilbudt ved utbygging og oppgradering av vei og bane.

Forslaget til forvaltningsregimet skal være oversendt Samferdselsdepartementet innen 1. desember i år.

Regjeringen la tidligere i sommer fram forslag til nye regler for å gjøre det enklere og rimeligere å legge fiberkabler i veigrunnen. Sammen med blant annet det nye forvaltningsregimet vil forslaget legge til rette for økt digitalisering av Norge og mer forutsigbare rammebetingelser for alle ledningsaktører.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur