Publisert
15.08.2017

Visjonær mobilitet i Berlin

Som voksende SmartCity er Berlin et pilotområde for innovative løsninger, og en test-lab for effektiv infrastruktur, informasjonsoppkobling og miljøvennlig mobilitet. Det er greit å være visjonær, fremtiden kommer fort. Mobilitetssystemer i fremtiden vil sannsynligvis være svært forskjellige fra hva som finnes i de fleste deler av verden i dag. Sentrale trender som elektrifisering, mobilitetsdeling og […]

Som voksende SmartCity er Berlin et pilotområde for innovative løsninger, og en test-lab for effektiv infrastruktur, informasjonsoppkobling og miljøvennlig mobilitet. Det er greit å være visjonær, fremtiden kommer fort.

Mobilitetssystemer i fremtiden vil sannsynligvis være svært forskjellige fra hva som finnes i de fleste deler av verden i dag. Sentrale trender som elektrifisering, mobilitetsdeling og autonomi vil sannsynligvis komme sammen og skape drastiske endringer i mobiliteten de neste 10 til 15 årene.

Offentlig Elektromobilitet

Økende urbanisering og veksten av "megacities" med over ti millioner mennesker gir nye rammer for endring. Storbyene trenger nye trafikkonsept, samtidig som bærekraftige klimastrategier krever et skifte til ikke-fossile drivstofftyper

Selv om bilkøene er lange og trikken ikke kommer frem i morgenrushet, er trafikkproblemene i Berlin relativ beskjedne sammenliknet med andre storbyer. Men bybildet endres i stadig høyere tempo. I Tysklands hovedstad tester prosjektet BeMobility, innovative mobilitetsløsninger for fremtiden gjennom et intelligent nettverk av elektriske kjøretøy og offentlig persontransport.

På EUREF Campus finner vi InnoZ og ZeeMo.Base. InnoZ utvikler egnede IT-grensesnitt og forbedrer anvendbarheten gjennom reelle brukertester.

"BeMobility-Suite" kombinerer søk etter elektriske kjøretøy og tilhørende ladeinfrastruktur med parkeringsmuligheter og offentlig transport. På basis av en intermodal ruting blir ulike trafikkmodus integrert. Da oppstår en applikasjon, som kan realiseres med en virkelig transportmiddelovergripende ruting, sier Maximilian Power, plattformansvarlig for eMobilitet i InnoZ.

Hvordan lage nettverk av subsystemer?

EUREF Campus huser også Tysklands største og mest avanserte ladestasjon. ZeeMo.Base er hjertet av et Micro SmartGrid (MSG), med vindturbiner, solceller og biomasse samt sentralkjøleanlegg.

I dag kan de på gode dager levere 25 % av all energibruk for Campus, innen 2020 har vi et helt autonomt system for energiforsyning, sier Johannes Sigulla, prosjektdirektør for Smart Grid i Schneider Electric, som er en av partnerne til InnoZ.

Her kan elektriske biler til en hver tid bruke ledige solcellepaneler koblet til et batterisystem.

Mye går til lading av elbiler, så batteriteknologien må utvikles. Etter hvert vil vi også etablere V2Grid, (Vehicle to Grid), der biler som ikke er i bruk kan levere overskuddsenergi til gridet. Systemet er koblet med værvarslingstjenester som forteller når det er gunstig å lade eller om det vil være skyet nest uke, forteller Sigulla.

En utfordring er at mange mindre produsenter og leverandører ikke vil dele data

Sigulla tror det blir billigere å produsere fornybar energi, og at mobiliteten vil spille en stor rolle.

Vi prøver å finne ut hvordan vi best kan utnytte fleksibiliteten i et SmartGrid. Løsningen vil gi informasjon om energi som blir produsert og energi som blir konsumert, sier han.

Fremtidsstasjonen Südkreuz

BVG (selskapet for offentlig transport) har elektriske busser i rute mellom Südkreuz og Zoo. De bruker økologisk produsert strøm og har ingen forurensende utslipp. På endestasjonen kan de i løpet av et par minutter lade batteriene – tråløst!

Induktiv ladning kommer og løsningen er ikke følsom for snø og is. En personbil har kanskje ikke så mye kraft å avse, men når BVG har mange busser som kan avgi overskuddskraft til et grid, vil det faktisk monne, sier Sigulla.

Reisende ønsker bekvemmelighet og fleksibilitet, til det hører gode internettforbindelser. Derfor etablerer BVG et kostnadsfritt WLAN på T-banestasjoner og passasjerterminaler. WLAN testes på busser sammen med elektroniske billetter.

Ved Südkreuz skal InnoZ implementere eMobility, med Deutsche Bahn, BVG, bildeling og sykkelleie. Et problem er når det er mange app-er. Det blir for komplisert og vil ikke bli brukt.

Innen 2020 har vi et helt autonomt system for energiforsyning

– Vi skal lage systemet sømløst, med én app som kan håndtere alle disse tilbudene. Publikum vil få én mobilitetsregning, sier Power.

For å få til dette kartlegger man folk bevegelser. Og med folk menes alle som forflytter seg innen byens grenser, det være seg med offentlig eller privat transport, til sykkel eller til fots.

En utfordring er at mange mindre produsenter og leverandører ikke vil dele data. De har sin egen økonomi og er redde for å gi slipp. Det vil ta noe tid å myke opp holdningene, tror han.

Vi må gjøre transportsystemer lett tilgjengelig. Da må vi gi brukerne valgmuligheter basert på ulike prioriteringer som pris, tid og miljøvennlighet, sier Power.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur