Meny
VR gir bedre prosjektering

Emner
VR

Publisert
31.October.2018

VR gir bedre prosjektering

Multiconsult på Stord har tatt i bruk et eget rom for bruk av virtuell virkelighet (VR – Virtual Reality) i prosjekteringen. Det gir bedre og billigere løsninger.

Når man benytter VR i prosjekteringen luker man ut feil og mangler før man begynner å bygge. Målet er å få bedre og ofte billigere løsninger, sier avdelingsleder Erlend Kent i Multiconsult på Stord.

VR-rommet gir tilgang til et virtuelt datasimulert miljø. Der kan man ved hjelp av VR-briller enkelt komme inn i 3D-prosjekterte bygninger og større arealområder i en skala 1:1. På den måten kan alle involverte parter i et prosjekt bevege seg rundt i den modellerte løsningen og få et visuelt inntrykk av hvordan prosjektet kan bli ved ferdigstillelse.

Eksempel på bruk i praksis

VR-rommet er benyttet med godt resultat for en rekke kunder, som matforskningsinstituttet Nofima og settefiskanlegget Vågafossen. Nå arbeider Multiconsult med prosjekteringen av et smoltanlegg for en stor kunde i Sverige. Entreprenøren er Hervik Rør og de hadde ikke sett byggeplassen.

Siden det er langt dit, inviterte vi i stedet Hervik Rør til VR-rommet før utarbeidelsen av byggetegningene, slik at de kunne danne seg et bilde av byggeplassen og starte planleggingen. Dette var svært nyttig da vi fikk mange gode innspill fra Hervik som vi kunne innarbeide i tegningene, sier oppdragsleder Eirik Myhre i Multiconsult.

Prosjektleder Harry Wiik Waage karakteriserer VR-rommet som «opplysende og svært effektivt».

Spesielt nyttig er det å kunne gå rundt i modellen og sjekke om man når fram til ventiler, bøye seg ned under kar for å se om man kommer under og lignende. Man får ikke det samme utbyttet på en PC-skjerm, selv om det er 3D, sier Wiik Waage.

Mange muligheter

Bruksområdene for VR-rommet spenner vidt – alt fra boliger og kontor, via industrilokaler til vei, kai og havneområder.

Alt som kan modelleres i 3D, kan visuelt framvises i VR. Vi bruker i dag VR i alle fasene av et oppdrag, altså i salg, konseptstudier, detaljprosjektering, ferdigstillelse, drift og vedlikehold, sier Kent.

Noen eksempler er at Multiconsult i konseptstudier raskt kan sammenligne og teste ut ulike alternativer i VR-rommet. I detaljprosjektering er det lettere å identifisere kollisjoner, konflikter og feil for å løse disse før de når byggeplass. Videre kan montører bli bedre kjent med anlegget før montasje på byggeplassen begynner. I salgsarbeid vil VR skapetrygghet og forståelse for hvordan et konsept kan bli ved ferdigstillelse.

Les Også

Virtuell virkelighet – en ny måte å fortelle historien på

I framtidas folkemøter byttes plansjene ut med VR-briller og naboene gis en virtuell omvisning i det nye veiprosjektet. Vi snakker om virtual reality (VR). Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås har utviklet et laboratorium der de…

På Forsiden Nå

AF Gruppen og Nye Veier åpner E18 Tvedestrand – Arendal tre måneder tidligere enn planlagt

AF Gruppen er snart ferdig med 23 kilometer med firefelts motorvei, et tjuetalls bruer og fire tunneler mellom Tvedestrand og Arendal. Det er sprengt bort og flyttet åtte millioner faste kubikkmeter med fjell og det er tatt ut tre millioner kubikkmeter med løsmasse. Nå åpnes snart veistrekningen, hele tre måneder tidligere enn prosjektert.

På Forsiden Nå

Bergensfirma utvikler nanopartikler som renser betong og omgivelsene

God luftkvalitet er en forutsetning for et godt miljø. Nå har Joma International, basert i Bergen, utviklet en betongbehandling som både er NOX-reduserende og vannavstøtende. Det innovative produktet bruker fotokatalytiske nanopartikler for å holde både betongen og omgivelsene rene.

På Forsiden Nå

Nullutslippstog: – Vi må få opp dampen

Snart ruller 14 togsett på hydrogen i Tyskland. Hos Jernbanedirektoratet følger de forsøket nøye. Snart må vi bli kvitt dieseltogene på norske skinner.

På Forsiden Nå

I fremtiden vil maskinene ha «lappen»

– Ønsket om at stadig færre skal omkomme eller bli skadet i trafikken vil gjøre at maskinene kommer til å ta over stadig mer av kjøringen. I fremtiden kan det være maskinene som har «lappen» – ikke menneskene. Men foreløpig handler det om kjørestøtte og autonomi – hver for seg.

På Forsiden Nå

Lokal forankring viktig for samfunnskritiske anlegg

– Det grønne skiftet vil kreve betydelige investeringer i fornybar energi. Dette er samfunnskritiske investeringer som vi alle kommer til å nyte godt av. Ulempene kommer imidlertid lokalt, og derfor er det viktig at vi forankrer investeringene hos dem det vil påvirke.