Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Vy Tog skal gi dei reisanda eit betre tilbod på Bergensbanen og Vossabanen – og vil betale staten for å få få køyre tog
Vy Tog skal gi dei reisanda eit betre tilbod på Bergensbanen og Vossabanen – og vil betale staten for å få få køyre tog Foto: Vy

Vy Tog skal gi dei reisanda eit betre tilbod på Bergensbanen og Vossabanen – og vil betale staten for å få få køyre tog

– Å bryte opp monopol gir resultat. Etter tre år med jernbanereform har monopolisten Vy utvikla seg til å bli eit selskap som toler internasjonal konkurranse. Det er det all grunn til å applaudere.

EMNE: Tog|Uncategorized
PUBLISERT: 10.December.2019

Det seier samferdselsminister Jon Georg Dale etter at Jernbanedirektoratet i dag har kunngjort at kontrakten om å drifte persontogtilbodet på Bergensbanen og Vossabanen i om lag ti år frå desember 2020 går til Vy Tog.

– Denne trafikkpakka er i tillegg historisk fordi togselskapet skal betale staten i staden for at staten betaler for at togselskapa skal køyre. Dette viser at jernbanereforma med konkuranseutsetting har vore nødvendig, rett og gir gode resultat. Vi frigjer om lag 12 milliardar kroner som tidligare har vore subsidiar av togdrift, men som vi no kan investere i ny infrastruktur, seier Jon Georg Dale.

Dale understrekar at konkurranseutsetting er del av ei storstilt modernisering av norsk jernbanesektor som har eitt mål for auge: Eit betre togtilbod for passasjerane.

– Samtidig som vi har auka løyvingane til jernbanen med 88 prosent dei siste åra, har vi jobba systematisk med å få meir jernbane for pengane. I dag ser vi enda ein gong eit konkret resultat av denne jobben, seier Dale.

Betre togtilbod for dei reisande

Eit av hovudmåla med konkurransane er å motivere togselskapa til å vidareutvikle og forbetre togtilbodet, slik at endå fleire vel toget.

– Vi ser at  aktørane som deltek i konkurransar tenkjer kreativt for å utvikle togtilbodet. Konkurranse skaper meir innovasjon i sektoren og utnytter ressursane langt betre enn tidligare. Det får aktørane til å tenkje nytt og spanande, seier samferdselsministeren.

Vy Tog legg mellom anna opp til fleire avgangar, betre servicetilbod og eit betre nattogtilbod.

Meir jernbane for pengane

Staten betaler i dag togoperatørane for å drifte attraktive togtilbod på dei aller fleste jernbanestrekningane. Dagtoga mellom Oslo og Bergen er eit unntak. Med dagens avtale betaler staten om lag 200 millionar kroner årleg til Vy for togtilboda på Vossebanen og Bergenbanen. Med den nye avtalen vil Vy betale staten om lag 2,2 milliardar kroner over ein tiårsperiode.

– Med dette får vi eit skifte i måten å tenke jernbane på i Norge. Før har vi betalt milliardar av kroner for å byggje ut og vedlikehalde jernbaneliner, har vi i tillegg betalt store summar for å få togoperatørar til å køyre tog på linene. No får vi ein jernbane som gjennom å få fleire kundar også gjer seg meir lønnsam. Overskotet kan vi bruke til å ruste opp infrastrukturen i dette landet, seier Dale.

Konkurransane om persontogtilboda i dei tre første trafikkpakkene vil spare staten for store summar.

– Dei ti neste åra kjem staten til å spare om lag 3 milliardar kroner på trafikken i sør, 5 milliardar kroner på trafikken i nord og om lag 4 milliardar kroner på trafikken i vest. 12 milliardar kroner er mykje pengar spart for skattebetalarane, seier Dale.

– Dei innsparte skattepengane ønskjer vi mellom anna  å investere i tiltak som styrkjer togtilbodet. At vi i statsbudsjettet for 2020 går vi inn for å starte elektrifiseringa av Trønder- og Meråkerbanen er eit direkte resultat av pengane staten sparte på tildelinga av Trafikkkpakke 1 til Go Ahead på Sørlandsbanden, Jærbanen og Arendalsbanen. Det trur eg at dei reisande i Trøndelag er glade for, seier Dale.

Trafikkstart i desember 2020

Trafikkpakke 3 har ein omfattande lokal- og regiontogtrafikk, og består av tre togprodukt: fjerntog Oslo S-Bergen, regiontog Bergen – Voss – Myrdal og lokaltog Bergen – Arna.

Bergensbanen er den av fjernstrekningane som har størst trafikk. Turist- og fritidsreiser utgjer ein sto del av trafikken. Stasjonane i Hallingdal og på høgfjellet er populære reisemål.

Jernbanedirektoratet tek sikte på å signere kontrakt med Vy Tog i slutten av desember, etter at ein karensperiode på ti dagar er gått ut. Trafikkstart for den nye avtalen er 13. desember 2020.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Mest Lest

39 elbusser på Nedre Romerike

Rambøll med ny VVA-avtale for Færder kommune

Strengere krav til overvannshåndtering og rensing av vegvann

Framtidens by blir formet av standarder

Gjør snømengdene om til rent sjøvann

Viser hvor viktig det er å vise fram arbeidet vårt!

Energilagring med naturlige «batterier»

Østfoldbanen: Bedre togtilbud sør for Ski

Norges største pågående havneprosjekt?

Stort engasjement for nytt utdanningssenter

Blir største kontrakt gjennom tidene

COWI kjøper rådgivningsselskapet AnkoNova

Utreder verdens lengste flytebru på E39

Mye kan spares på advokathjelp i forkant

Bygger Bybanen i Bergen 3D-modellbasert

Anvendbart på hele infrastrukturen vår

Fornebubanen forsinket: Oslos lengste T-banelinje i tunnel vil koste mer enn først planlagt

Frykter at EU-krav demper PCB-jakt

Styrker byggherremiljøet i Sporveien

Signert rammeavtale med Kristiansand Havn KF

Bygger Norges dypeste energibrønn på Avinor Oslo lufthavn

Nordens største smartby-konferanse i gang

Knust skifer kan bli vei og strøsand

Ny sjef i Nye Veier

Det største vegprosjektet i Troms fylkeskommunes historie

Denne gatebenken kan hindre bilterror

Opptrappingsplan for klimatilpasning viktigere enn nye retningslinjer

Vegdirektøren om forslaget til statsbudsjett for 2018

– Ikke mulig å nå CO₂-mål uten karbonfangst

Årets Baneseminar: Digitalisering av bransjen

Hyperloop: Kan bli billigere enn jernbane

Inviterer til Asfaltdagen 2018

Ønsker «inflasjonsmål» for veiprising

Ferjefri E39: Vegvesenet kutter kostnadene for Møreaksen med over 40 prosent

Norges største vegtunnelprosjekt: NCC signerte første kontrakt

Arctic Corridor gir jernbane til Kirkenes

Visjonær mobilitet i Berlin

Tre tilbydere skal konkurrerer om å bygge nytt E6-kryss i Moelv

Elbilbatterier kan redusere behovet for nytt nett

Skremmende høye dødstall i sommertrafikken

Stor interesse for å drifte togene i sør

Trondheimsområdet får byvekstavtale

Sammen om videre E18-utbygging

Prosjektstatus Bane NOR

Strides om byvekstmilliardene

InterCity: Planlegging og bygging fortsetter for fullt

Inviterte til VDC-kurs i verdensklasse

Åpning av Follobanen utsettes ett år

Gikk helt til topps i sin klasse

Ny digital tjeneste for deg som ønsker å bygge nærmere vei enn byggegrensen tillater

Oppgraderer lakseveien – sparer en halvtime på fem mil

Samlet hele bransjen

Jakter 40 nye ingeniører til milliardprosjekt

Gjorde mer enn opprinnelig planlagt for jernbanen i Oslo

Sweco med klimaoppfordring til EU

Tester ut 32,5 tonns aksellast

Betongtavle-finalister med stor samfunnsnytte

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Fornybar infrastruktur – en bærekraftig løsning for fremtiden

Roser partiene for fjerning av maskinskatten

Satser på tunnelrehabilitering

Storkontrakt til Utleiesenteret

Titania får Norges største hjullaster

Nytt pukkverk for å møte dagens og fremtidens behov

Veiene trenger strøm, mye strøm

Status etter et år med rushavgift i Bergen

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

Multiconsult skal utrede Metrobuss Tromsø

Ser masse kostnadskutt i lokal stein

Oppfordrer kommunene til å rydde i ulovlige krav ved gravearbeid

Signerte storkontrakt med Skanska Norge

Pådrivere for grønne og varmere bysamfunn

Utstillingen Spor i jord viser middelalderutgravingene

Slik blir Bekkelagsbadet

Biologisk mangfold kan dempe de negative effektene av klimaendringene

Bru i rute

Har jaktet elgdata og paret de med naturdata for å få ny kunnskap

Er innstilt til en av Norges største vegkontrakter noensinne

Vil endre måten du jobber på

Milliardmilepæl for fornybar energi i verden

Statnett gir Certego fornyet tillit

WSP Norge AS får ny administrerende direktør

Norges tunneler er blant de sikreste

Brobyggeren som er summen av mange

Bedre kollektivtransport i Grenland

Jordskjelvjakt i Bjørnafjorden

Anleggsbransjen blir stadig grønnere

Investerer millioner i nye testanlegg – skal gi økt kvalitet og sikkerhet

Bane NOR gir verktøyene som sikrer at godset kommer fram

Krevende å bygge E6 i elva

Samarbeider om første heldigitale koblingsstasjon

Lander stor kontrakt med Hafslund Nett

Tunnelnett skal løse trafikkproblemene

Har blitt tildelt nok en betydelig jernbaneteknisk kontrakt

Tildelt kontrakt på Ny lufthavn Bodø

Nominert til årets internasjonale prosjekt

Passer på havet

Foreslår oppstart på to IC-prosjekter i 2018

Først ute med å innføre sikkerhetskrav for gravemaskiner