Intervju Med Q-Free

[jwp-video n="1"]
Opplastet 25.02.2020

Intervju med Q Free på Mobilitet 2020. Snakker om GeoSUM, C-ITS og tolling. Fremtiden er digital, også for trafikkantene.