Intervju Med Statens Vegvesen - Bruberedskap

[jwp-video n="1"]
Opplastet 25.01.2020

Intervju med Statens Vegvesen sin dedikerte avdeling for den nasjonale bruberedskapen. Denne avdelingen er raskt på plass i situasjoner der veien har falt ut, bruer har rast eller andre kritiske hendelser har skjedd på infrastrukturen. I dette intervjuet får man en kraftig gjennomføring i hvordan bruberedskapen jobber, og hvordan de sørger for å få trafikken i gang kort tid etter hendelser. Intervjuet ble gjort på Statens Vegvesen sin brukonferanse.