Publisert: 01.05.2019 

Åpning av Follobanen utsettes ett år

– Vi har ikke klart å hente inn alle forsinkelsene. Selv om vi har fulgt opp anleggsarbeidet i hele 2018 og satt inn flere tiltak for å redusere konsekvensene av de to kontraktshevingene som var nødvendig, har det ikke lykkes å hente inn forsinkelsene.

Det er konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund som sier dette. Uttalelsen falt da Bane NOR offentliggjorde endringer for Follobaneprosjektet i januar i år.  Konsekvensen av kontraktshevingene med Condotte i 2018 blir dermed at det ikke er realistisk å ferdigstille prosjektet før i 2022.

Store kostnader

Problemene med Condotte har kostet bane NOR 1,6 milliarder kroner. Dessuten har grunnarbeidene på Follobanen blitt mer utfordrende enn forventet. Bane NOR vil derfor be om at kostnadsrammen blir økt i forbindelse med revidert Nasjonalbudsjett for 2019 med 7,7 %, eller 2,2 milliarder kroner for å ferdigstille Follobanen. Dette skjer altså i tillegg til at åpningen av banen, som er en del av InterCity-utbyggingen, og vil gi 11 minutters reisetid mellom Oslo og ski, ikke åpnes før i desember 2022. Dermed må befolkningen som bruker denne reisestrekningen vente 12 måneder ekstra på å få halvvert sin reisetid.

Styreleder Siri Beate Hatlen i Bane NOR sier på sin side i en pressemelding at Bane NOR virkelig har gjort en stor innsats gjennom hele 2018 for å ferdigstille prosjektet som planlagt, og derved minimalisere de problemene som oppsto etter at man besluttet å heve kontraktene med Condotte. Styret erkjenner imidlertid at det ikke er realistisk å ta i bruk Follobanen før mot slutten av 2022, sier hun, og beklager samtidig på styrets vegne de ulemper dette måtte medføre for alle som blir berørt av utsettelsen.

Buss for tog

Når det bygges nye jernbane der det går daglig trafikk, er det ikke til å unngå at all trafikk må stenges i perioder der det skal arbeides ved og i skinnegangen. For Follobanens vedkommende vil dette medføre store arbeider både ved Oslo S og Ski stasjon, og der er som kjent trafikken meget stor. For å forsøke å begrense ulempene vil denne delen av arbeidet hovedsaklig bli utført i ferieukene på sommeren, altså i en seks-ukers periode. Men trafikken stopper jo overhode ikke opp i disse ukene, så derfor vil togpendlerne tilbys å kjøre buss for tog i denne perioden. Ette er en situasjon som tør være kjent for Osloboerne og andre reisende, og Bane NOR er klar over de ulempene som dette medfører. Derfor understreker de på sine hjemmesider at de vil gjøre det de kan for å legge forholdene best mulig til rette, slik at ulempene blir minst mulig.

Det er foreløpig usikkert om togtrafikken skal stenges i enda en lengre periode, men dersom den skal det, vil det ramme enda flere togpassasjerer, også dem som ikke reiser med Østfoldbanen. Dette er en situasjon Bane NOR ønsker å unngå, siden de meget godt vet at de reisende allerede har måttet utvise stor tålmodighet som følge av utbyggingene som skjer nå om dagen.

Utfordrende

– Follobanen er teknisk sett et av de mest utfordrende prosjektene innenfor samferdsel i Norge. Utfordringene i prosjektet håndteres fortløpende, og vi har stor respekt for den jobben som gjøres av våre entreprenører. Arbeidet foregår nå for fullt langs den 22 kilometer lange anleggstraseen, forteller Frimannslund.

Utbyggingen var i januar  72% ferdigstillet, og prosjektmålet var 79%. Hovedårsaken til utsettelser og kostnadsøkning er at en av entreprenørene, italienske Condotte, fikk økonomiske problemer i 2017 og utover i 2018, og Bane NOR så seg nødt til å heve kontraktene med selskapet for å sikre fremdriften best mulig.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur