Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Arctic Corridor gir jernbane til Kirkenes
Arctic Corridor gir jernbane til Kirkenes

Arctic Corridor gir jernbane til Kirkenes

EMNE: Jernbane
PUBLISERT: 26.januar.2018

Finland og Norge i gang med en felles mulighetsstudie hvor de undersøker blant annet lønnsomheten for en arktisk jernbanelinje. Tanken er å koble Kirkenes til det europeiske jernbanenettet via Rovaniemi. Studien vil være klar i løpet av februar.

Store deler av strekningen er på finsk side. Dersom Finland forplikter seg til å gjøre sin del av jernbanen, er man klar på norsk side også.

En jernbane kan gi en miljøvennlig korridor til det europeiske markedet, sier Rune Rafaelsen, ordfører Sør-Varanger.

Store muligheter

Jernbanedirektoratet deltar i et samarbeid med finske transportmyndigheter om å utrede Arctic Corridor, som eventuelt vil innebære bygging av en helt ny jernbanelinje fra Rovaniemi til Kirkenes.

I forprosjektet vurderer man effekten av jernbanelinjen både lokalt og som en del av transportsystemet. Ruter til norske havner i Norge må utformes i samarbeid med norske jernbanemyndigheter, sier den finske transport- og kommunikasjonsministeren Anne Berner.

En viktig del utredningsarbeidet er å se på fremtidens transportbehov og hvordan dette best kan løses. I noen sammenhenger er jernbanen den beste løsningen, mens i andre tilfeller kan den blir for kostbar eller for lite fleksibel. Malmtransporten på Ofotbanen er et godt eksempel på en transportløsning hvor jernbanen nærmest er en forutsetning for virksomheten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.