Select Language
 • Afrikaans
 • Albanian
 • Arabic
 • Armenian
 • Azerbaijani
 • Basque
 • Belarusian
 • Bengali
 • Bulgarian
 • Catalan
 • Cebuano
 • Chichewa
 • Chinese (Simplified)
 • Chinese (Traditional)
 • Corsican
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Esperanto
 • Estonian
 • Tamil
 • Finnish
 • French
 • Galician
 • Georgian
 • German
 • Greek
 • Gujarati
 • Haitian Creole
 • Hausa
 • Hawaii
 • Hebrew
 • Hindi
 • Hmong
 • Hungarian
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish
 • Italian
 • Japanese
 • Javanese
 • Kannada
 • Kazakh
 • Khmer
 • Korean
 • Kurdish (Kurmanji)
 • Kyrgyz
 • Lao
 • Latin
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Luxembourgish
 • Macedonian
 • Malagasy
 • Malay
 • Malayalam
 • Maltese
 • Maori
 • Marathi
 • Mongolian
 • Myanmar (Burmese)
 • Nepali
 • Norwegian
 • Pashto
 • Persian
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Russian
 • Samoan
 • Scots Gaelic
 • Serbian
 • Sesotho
 • Shona
 • Sindhi
 • Sinhala
 • Slovak
 • Slovenian
 • Somali
 • Spanish
 • Sudanese
 • Swahili
 • Swedish
 • Tajik
 • Telugu
 • Thai
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Urdu
 • Uzbek
 • Vietnamese
 • Welsh
 • Xhosa
 • Yiddish
 • Yoruba
 • Zulu
Meny
Blir det en tredje rullebane ved Oslo lufthavn?

Emner
Flyplass, Lufthavn, Samferdsel

Publisert
15.May.2019

Blir det en tredje rullebane ved Oslo lufthavn?

Kapasiteten ved Gardermoen ventes sprengt mellom 2030 og 2035. En tredje rullebane er under planlegging, men for tiden er det stans i fremdriften mens Avinor avventer nærmere beskjed fra myndighetene.

En gang mellom 2030 og 2035 venter man å nå kapasitetstaket med eksisterende rullebaner ved Oslo lufthavn Gardermoen (OSL), men allerede i dag er det kapasitetsutfordringer under større trafikktopper og på vinteren.

Trafikkprognosene tilsier at det da vil bli behov for en tredje rullebane, og i mars 2018 ga Samferdselsdepartementet Avinor og Ullensaker kommune i oppdrag å planlegge for en tredje rullebane.

En tredje rullebane med tilhørende terminal forventes å bli svært samfunnsøkonomisk lønnsomt, ifølge NTP 2018 – 2029 Framtidig kapasitet på Oslo lufthavn.

– Et velfungerende knutepunkt for nasjonal og internasjonal luftfart har avgjørende betydning for norsk samfunns- og næringsliv og er en forutsetning for fortsatt vekst og utvikling regionalt og nasjonalt, påpeker kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen hos Avinor Oslo lufthavn.

Oslo lufthavn er i dag regulert for 79 flybevegelser (avganger og ankomster) per time. Ifølge Andersen vil det være mulig å øke kapasiteten opp mot 90 bevegelser ved maksimal utnyttelse av dagens to rullebaner og den utvidede terminalen. Likevel vi ikke dette være nok.

Risikerer å måtte avvise trafikk

– Det er Avinors ansvar å sørge for en infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i lufthavnene. Manglende kapasitet vil føre til trengsel og forsinkelser. På lang sikt vil trafikk bli avvist eller overført til andre flyplasser, og dette vil redusere Oslo lufthavns rolle som et godt knutepunkt for de reisende fra hele landet, frykter Andersen.

Man risikerer å måtte overføre internasjonal trafikk til andre knutepunkt i Europa. Og selv om de mindre lufthavnene i Østlandsområdet har ledig kapasitet, kan ingen av dem fylle rollen som nasjonalt knutepunkt.

Som selvfinansierende statlig aksjeselskap forutsettes det at Avinor selv finansierer planlegging og eventuell bygging av en tredje rullebane.

– Det totale kostnadsbildet er sammensatt og ikke klargjort ennå, da det avhenger av nærmere planlegging og detaljering, forklarer Andersen.

Når det gjelder miljøhensyn, beregnes utslippene med en tredje rullebane å være cirka 20 prosent lavere i 2030 sammenlignet med 2014 med en innfasing av 40 prosent biodrivstoff. Dette ifølge NTP 2018 – 2029 Framtidig kapasitet på Oslo lufthavn.

Stans i fremdriften

Det er ikke mange årene før kapasiteten ventes sprengt, så man kan spørre seg om det er realistisk å få på plass en tredje rullebane i tide.

– Vi har anslått en eventuell byggetid til cirka fire år. I tillegg er det behov for en periode med testing og godkjenning på cirka ett år, forklarer Andersen.

– Planprosesser tar lang tid og Avinor er opptatt av en ryddig og åpen prosess der alle parter skal bli hørt, understreker han.

For øyeblikket er det stans i fremdriften.

– I desember sendte formannskapet i Ullensaker kommune en juridisk betenkning til departementet der de orienterte om at de enstemmig har vedtatt å stanse arbeider med en tredje rullebane inntil videre. Dette gjøres med begrunnelsen at kommunen mener lokaliseringsspørsmålet ikke er behandlet i samsvar med plan- og bygningslovens regler eller den fremgangsmåten Samferdselsdepartementet selv har skissert.

– Vi tar beslutningen til formannskapet til etterretning og avventer beskjed fra Samferdselsdepartementet om videre fremdrift, avslutter Andersen.

Les Også

Blir verdens største fjernstyrte tårnsenter: Vil fjernstyre 15 kontrolltårn i Norge fra Bodø

Når Avinors nye fjernstyrte tårnsenter til 110 millioner kroner står klart i 2020, får det status som verdens største. Tårnsenteret vil kunne gi mulighet for utvidede åpningstider ved små lufthavner, og bedre tilgjengelighet til mindre samfunn.

Les Også

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger.

På Forsiden Nå

Vil halvere byggetiden

Få ting flyr så fritt som timene i norske byggeprosjekter, ifølge Agnar Johansen hos Sintef. Seniorforskeren mener byggetiden jevnt over kan halveres.

På Forsiden Nå

Nytt konsept for utbedring av vei

– Dette er et helt nytt konsept for å utbedre veier. For det første tar vi for oss en lengre distanse enn vanlig, og for det andre involverer vi entreprenøren på et tidligere tidspunkt enn før. Begge deler mener vi vil slå positivt ut for prosjektet.

På Forsiden Nå

Anleggs-IT bør være langsiktig planlegging

– Det er nok mange kolleger som opplever det samme som oss: IT-anleggene er noe som bare skal fungere, og det legges ofte for lite planer i prosjektene før de legges ut på anbud. Om man da for eksempel trenger helikopter for å frakte ut anleggsutstyret, sier det seg selv at IT-kabler vil være en utfordring.

På Forsiden Nå

Blir verdens største fjernstyrte tårnsenter: Vil fjernstyre 15 kontrolltårn i Norge fra Bodø

Når Avinors nye fjernstyrte tårnsenter til 110 millioner kroner står klart i 2020, får det status som verdens største. Tårnsenteret vil kunne gi mulighet for utvidede åpningstider ved små lufthavner, og bedre tilgjengelighet til mindre samfunn.

På Forsiden Nå

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

– Det er grunn til å reise spørsmålet om hvorvidt elferger kan være et bedre alternativ enn kostbare broer og tunneler i tiden som kommer. Se bare på den såkalte «fergefri» kystvegen fra Stavanger til Trondheim. Det kan kanskje finnes bedre alternativer.