– Det er ikke vanskelig engang! Alt man trenger å gjøre, er å få til en mindre beslutningsvegring i utredningsfasen. Litt bedre planlegging, og også noe bedre organisering av anleggene, så vil byggetiden lett kunne halveres. Men det er ikke selvsagt at dette vil kunne skje.
Publisert
15.09.2019

Byggetiden kan halveres om man vil

– Det er ikke vanskelig engang! Alt man trenger å gjøre, er å få til en mindre beslutningsvegring i utredningsfasen. Litt bedre planlegging, og også noe bedre organisering av anleggene, så vil byggetiden lett kunne halveres. Men det er ikke selvsagt at dette vil kunne skje.

Agnar Johansen er seniorforsker hos SINTEF, og han er mer enn glad for å kunne informere Samferdsel & Infrastruktur om sitt prosjekt SpeedUp, som har fått en viss oppmerksomhet etter at man kom fram til at byggetiden på anleggsprosjekter og bygg kan halveres, om man bruker hans metode. Dette er en enkel oppskrift hevder Johansen, og den kan brukes overalt.

3 faser

– Man kan grovt sett dele inn produksjonen i 3 faser, nemlig utredningsfase og plan/byggefase. Det er den første delen av dette man virkelig har mye å hente på. Grunnen til dette er at man i utredningsfasen ser tallrike eksempler på beslutningsvegring og forsøk på å skaffe seg absolutt ryggdekning hele veien. Det fører til et enormt tidssløseri som er fordyrende og forlengende på byggeprosessen. Det er også vanskelig å få øye på de samfunnsmessige fordelene ved en slik arbeidsform. Så siden dette tar rundt 60% av prosjekttiden for de forskjelligste prosjekter, er det innlysende at det er mye å hente her.

– Likevel er det ikke alt man kan hente inn for å komme ned til en halvering?

– Nei, men ganske nær. Den fasen hvor det er nest mest å hente på, er planleggingsfasen. Også her arbeides det lite hensiktsmessig ofte, og uten den grunnleggende tenkingen som handler om at man skal ha en god fremdrift. Først når det kommer til gjennomføringen av selve byggearbeidene er dette mer i fokus. Likevel vil jeg hevde at det også er ganske mye å hente der, om man virkelig vil. Når det er sagt, er det viktig for meg å understreke at dette overhode ikke handler om at folks skal «løpe fortere over gulvet». Det handler ganske enkelt om å jobbe smartere.

Flere skift

– Kan du forklare det nærmere?

– Det er flere måter å øke effektiviteten på også i selve produksjonsfasen. For det første handler det om hvor mye penger som er tilgjengelige i prosjektet fra første byggedag. Ofte settes det på alt for få folk, fordi man ikke har tilgjengelig nok penger til å sette på en skikkelig drivende byggeprosess. Derfor går det alt for langsomt i starten, og først når man i byggesaker får opp råbygget, og i anleggs-saker virkelig setter i gang selve hovedprosjektet, settes det inn ressurser som gjør at man kan få den fremdriften man i realiteten kunne hatt hele prosjektet igjennom, dersom man hadde stilt penger til rådighet. Helt full speed vil man så klart likevel ikke kunne oppnå til å begynne med, fordi man skal etablere byggegrop og fundament.

– Ville man ikke da kunnet gå i veien for hverandre, og kanskje fått kollisjon mellom profesjoner?

– Ikke dersom planlegging og fremdrift var skikkelig styrt. Jeg har for eksempel sett litt på det nye Nasjonalgalleriet. Der bygges det nå 55.000 kvadratmeter, og man har formidable 600 kvadratmeter tilgjengelig for hver gubbe der nede. Klart at man kunne ha speedet opp byggeprosessen betydelig om man hadde hatt fokus på det, slår han fast.

– Men mener du man kunne ha speedet opp byggingen på andre måter?

– Selvsagt! Man kunne for eksempel satt på flere skift! Når man skal bygge en båt, så kjøres det ofte fram to skift, fordi man ønsker å bygge båten ferdig så kjapt som mulig, fordi det finnes et belønningssystem for det. Jeg skjønner altså ikke hvorfor man ikke kan gjøre det samme i anleggsbransjen, sier han undrende.

Mer effektiv

– Ville dette ha hjulpet mye?

–Det er det nok ingen tvil om. Man har svært mye å gå på når det gjelder byggebransjen. Og ikke bare når det gjelder skiftarbeide og tidsbruk. Det er en merkelig trend i norsk byggebransje at man absolutt skal produsere ting på en trang byggeplass, når man langt enklere kunne ha lagt opp til å produsere elementer et stykke unna, der man har arealer nok, og så fraktet hele greia til byggeplassen etterpå.

– Gjelder det samme innsparingspotensialet for veibygging?

– Selvsagt! Hvor mange av oss har ikke kjørt langs et veianlegg hvor det finnes både trafikklys og kjegler, men hvor det ikke finnes et eneste menneske? Jeg er selv oppvokst med en far som drev med kraner, og har arbeidet med det også. Hans mantra var alltid: En kran skal ikke stå stille. Den skal være i drift. Det er slik man tjener penger! Og det hadde han selvsagt rett i. Det er alt for mye dyrt utstyr som står stille i weekender og på kvelder – og som ikke blir brukt. Dette burde man ha gjort noe med, for da ville man på en helt annen måte kunnet øke inntjeningen sin. Så vår måte å tenke på vil øke inntjeningen og samtidig få ned byggetiden betydelig. Det må da være en vinnersituasjon for oss alle, undrer Johansen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur