Foto: COWI
Publisert: 11.05.2022 

COWIs vanningeniør Tom A. Karlsen mottar vannpris

Tom A. Karlsen har vært i vannbransjen i 45 år og prisentdeles ut for hans bidrag til hele fagmiljøet. "En bauta for nyutdannede og mer erfarne ingeniører", står det i juryens begrunnelse.

Vannprisen 2022 ble tildelt Tom A. som har bidratt til kompetanseheving i det norske VA-miljøet, særlig innen materialvalg.

– Tom A. er en ringrev innen vann og en kollega helt utenom det vanlige. Han er hva vi i COWI kaller en ekte ingenørd, med en enorm lidenskap for vannfaget. Om det er noen som fortjener en pris for sitt banebrytende arbeid, er det Tom A., sier Jørn Christen Johnsen, divisjonsdirektør for vann og miljø i COWI.

Lidenskapen til Karlsen har blant annet resultert i en nylig utgitt bok om undervannsledninger.

Karlsen er sivilingeniør i VA-teknikk og jobber til daglig i COWI. Han startet karrieren i 1976 og har vært i fronten for at bedriften har blitt blant de fremste i landet på undervannsledninger for vann og avløp.

Gjennom hele sitt yrkesaktive liv har Karlsen sikret at vannet kommer trygt fram til vannkranene i hele Norge og ikke tapes eller forurenses på veien til sluttbrukeren. Flere av ledningene til vannforsyning og avløp han prosjekterte på 70- og 80-tallet er fremdeles i bruk i dag.

Fra juryens begrunnelse:

«I de 45 årene i yrkeslivet har Tom A. Karlsen arbeidet i hele bredden av VA-faget. Det som allikevel skiller seg ut, er hans bidrag for å sikre gode materialvalg og kanskje spesielt knyttet til inntaks- og utslippsledninger for vann og avløp. Tom A. har med sitt åpne, tillitsfulle og ydmyke vesen vært en bauta for både nyutdannede og mer erfarne ingeniører i en årrekke. Hans fremstilling- og formidlingsevne har hevet VA-fagets anseelse i hele bransjen.

Kriterier som vektlegges i prisutdelingen er blant annet at bidragene til faget har kommet hele bransjen til gode. Tom A. har vist dette ved å blant annet:

  • Utarbeidelse av VA-miljøblader for inntak- og utslippsledninger
  • Kravspesifikasjoner for vannkummer
  • Utgivelse av boken Undervannsledninger – utfordringer og løsningsmuligheter (2022)

– Vi gratulerer Tom A. Karlsen med Vannprisen. Han har gjennom et langt yrkesliv hevet VA-rådgiverens anseelse, sier Sigmund Tøien leder av RIFs ekspertgruppe for Vann- og miljøteknikk.

– Tom A. er en dyktig fagperson med gode formidlingsevner. Vi gratulerer så mye til prisvinneren, sier Elisabeth Elgsæter, styreleder i Norsk vannforening.

Om vannprisen:

Vannprisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner, og skal gis for innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter. Vannprisen er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i samarbeid med Norsk vannforening. Den ble utdelt første gang i 1988, og blir i år delt ut for 32. gang.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur