Aktivitetsbroen. Illustrasjon: RO&AD Architecten + Summum
Publisert: 06.06.2024 

Disse fire nye broene skal binde Oslo og Bærum sammen

Denne våren har Mustad Eiendom avholdt en arkitekturkonkurranse for fire nye broer for gående og syklene i Lilleakerbyen. Målet er å skape et mer sammenhengende område.

Lilleaker er i utvikling langs nedre del av Lysakerelva på grensen mellom Oslo og Bærum, og en sentral utfordring har vært å knytte bærumssiden av elva sammen med Oslo og gjøre fremkommeligheten bedre for myke trafikanter. Grunneier Mustad Eiendom jobber aktivt med å utvikle området og ivareta naturverdiene ved elven, og denne våren har de avholdt en arkitekturkonkurranse for å bestemme hvilke fire broer som skal gjøre det lettere å bevege seg til fots og på sykkel gjennom det nye nabolaget.

– Broene kommer til å ha stor betydning for alle som ferdes i Lilleakerbyen, og vi er svært fornøyde med de fire bidragene som til slutt stakk av med seieren. Flere broer med vakker arkitektur vil styrke opplevelsen av å tusle over elva, samtidig som det vil binde sammen byområdene for både syklende og gående. Broene skal være både vakre og bidra til et mer tilgjengelig og urbant miljø, sier Olav Line, administrerende direktør i Mustad Eiendom.

Fire unike broer

Det var 42 arkitekter fra hele verden som ble vurdert til konkurransen, hvorav seks team gjennomførte og leverte sitt bidrag. Juryen besto av representanter fra ledelsen i Mustad Eiendom og Mustad Eiendoms arkitekturråd, i tillegg til eksterne fagrådgivere.

– Vi har virkelig latt oss imponere av vinnerarkitektene, som har laget unike broer som smelter inn i landskapet og omgivelsene på en sømløs måte. Broene er godt tilpasset omgivelsene, noe vi har lagt ekstra vekt på i konkurransen, sier Erling Dokk Holm, leder for Lilleakerbyens arkitekturråd og juryleder for brokonkurransen.

De fire broene har fått ulike navn og skal ha flere forskjellige funksjoner. «Sykkelbroen» skal blant annet ta syklende raskt til Lysaker stasjon, mens «Møllefossen bro» vil være plassert rett ved et av elvens vakre fossefall.

Bygger bro til naturen

Naturen er sentral i utviklingen av Lilleakerbyen, og Mustad Eiendom er svært opptatt av at dyre- og planteliv skal få bedre vilkår enn i dag. En viktig del av konkurransen har derfor vært å utvikle broer som er tilpasset naturen i området. Fagrådgivere innen naturmangfold og landskap har definert premisser for hver enkelt bro, i tillegg til å kartlegge gyteplasser for fisk i elva, sårbare arter og bevaringsverdige trær i kantsonen.

– Vi er veldig heldige som har en av de få elvene i Oslo som ikke er lagt i rør rennende rett igjennom området vårt. Lysakerelva har rike, men sårbare naturverdier, og vi har et særlig ansvar for å passe på naturen i og langs elva. Broene er derfor ikke bare vurdert opp mot estetikk og funksjonalitet, men også hvordan de best kan integreres i det sårbare landskapet langs elva. Vi tror at å sette naturen i sentrum for byutviklingen vil gi stor verdi til området og alle som bor og ferdes her, sier Line.

Dette er vinnerne av brokonkurransen:

Aktivitetsbroen: RO&AD Architecten + Summum Kulturbroene: Moxon Architects + COWI Sykkelbroen: Moxon Architects + COWI Møllefossen bro: Studio Other Spaces + SBP

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur