Foto: Andreas Eidem/Statens vegvesen
Publisert: 04.06.2021 

E39 Lønset-Hjelset: Har innstilt entreprenør til jobben

Entreprenøren Bertelsen og Garpestad AS har vunnet anbudskonkurransen om å bygge ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune.

Entreprenørselskapet var en av fire leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget, og det var Bertelsen & Garpestad AS som hadde best forhold mellom pris og kvalitet. De er innstilt som vinner av anbudskonkurransen med en konkurransesum på ca. 602,2 mill. kroner eks. mva. Tilbudssummen på ca. 658.5 mill.kr eks. mva ligger innenfor Statens vegvesens styringsramme for prosjektet.

– Jeg er fornøyd med konkurransen, som har involvert fire godt kompetente leverandørgrupperinger som alle var innenfor vår styringsramme i sine endelig tilbud sier prosjektleder Halgeir Brudeseth.

 I tillegg til pris ble også tilbydernes plan for gjennomføring av oppdraget, organisering og tilbudt nøkkelpersonell, ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt klimagassbudsjett vektlagt. Disse elementene i tilbudet ble vurdert og verdsatt i en merverdivurdering der tilbyderne fikk fratrekk i tilbudssum slik at en kom fram til en konkurransesum som var avgjørende for tildeling av oppdraget.

 Oppdraget skal gjennomføres som totalentreprise og Bertelsen & Garpestad AS har med seg Metrostav Norge AS som underentreprenør på konstruksjon og Sweco Norge AS som ansvarlig prosjekterende.

 Tilbyderne hadde etter kontrollregning og noen korrigeringer følgende tilbuds- og konkurransesummer (alle summer eks. mva.)

Rangering Entreprenør Tilbudssum Konkurransesum

1

Bertelsen & Garpestad AS 658.488.143 602.257.143

2

Arbeidsfellesskapet Syltern Christie 665.471.800 606.547.800

3

Hæhre Entreprenør AS 695.599.060 621.179.060

4

Peab Anlegg AS 722.789.851 660.665.851

Klagefristen for tilbyderne er 13. juni. Dersom det ikke kommer inn klager på anskaffelsen, vil Vegvesenet signere kontrakt med Bertelsen & Garpestad AS etter at denne fristen har gått ut.

 Om prosjektet:

E39 Lønset-Hjelset omfatter bygging av 9,3 km ny 2/3-feltsveg med midtdeler mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune. Vegen bygges avkjørselsfri og for fartsgrense 90 km/t. I tillegg til vegbyggingen består anlegget av 18 konstruksjoner med lengde fra 4 til 100 m. Arbeidet skal utføres som totalentreprise der detaljprosjekteringen inngår i leveransen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur