Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay
Publisert: 09.02.2024 

En million til trafikksikkerhet

Den kommunen som har gode planer, sikrer skoleveier og har gjennomført tiltak som har en positiv effekt på trafikksikkerheten, får én million kroner til trafikksikkerhet.

«Årets trafikksikkerhetskommune 2024» er samferdselsdepartementets pris, og går til en kommune som kan vise til et faglig godt og systematisk trafikksikkerhetsarbeid over tid, og som samtidig har gode planer for videre arbeid.

– Til tross for at det de senere årene har vært en stagnasjon i antall drepte i trafikken (når vi ser bort fra pandemiårene med spesielt lave tall) så er Norge blant de beste på trafikksikkerhet, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

– Det er fortsatt utfordringer som må løses på vei mot Nullvisjonen, der ingen blir drept eller hardt skadd i trafikken, men vi vet hva som skal til for å komme ytterligere ned. Håndheving av fartsovertredelser (ATK), tiltak på vei i form av «rumlefelt» og «tilgivende» sideterreng, og kampanjer for å endre atferd. Dette er noen av de tingene vi i Vegvesenet rår over, og som vi vet har god effekt, sier hun.

– I tillegg er det gode samarbeidet vi har med andre trafikksikkerhetsaktører helt uvurderlig, og mye av grunnen til at vi er nådd så langt. Derfor er det flott med en pris som inspirerer kommunene til forsterket innsats,  sier Guro Ranes.

Fylkeskommunene nominerer sine beste kommuner innen 29. februar

Det er 13. året på rad at Samferdselsdepartementet søker etter kandidater til prisen. De har sendt ut invitasjon til fylkeskommunene og ber dem nominere to eller tre kommuner, som har utmerket seg i sitt trafikksikkerhetsarbeid, innen 29. februar. Alle fylkeskommuner oppfordres til å nominere kandidater.

Vegvesenet administrerer prosessen og står for den videre saksbehandlingen, mens samferdselsdepartementet tar den endelige avgjørelsen, etter råd fra Kontaktutvalget for trafikksikkerhet.

Dette er kriteriene:

  • Prisen skal gå til en kommune som kan vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og til gode planer for videre arbeid med trafikksikkerhet.
  • Det er en forutsetning at kommunen har en trafikksikkerhetsplan der også sikring av skoleveier inngår.
  • Trafikksikkerhetsplanen skal være et aktivt dokument som oppdateres jevnlig og som er forankret i ledelse, administrasjon og de ulike befolkningsgrupper.
  • Kommunen må kunne dokumentere gjennomførte tiltak, at tiltakene er evaluert og har positiv effekt på trafikksikkerheten.

Tidligere prisvinnere

Prisen blir delt ut for 12. gang denne våren. I fjor gikk prisen til Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark.

Vinnere de siste årene:

2023: Tjeldsund kommune

2022: Sandnes kommune

2021: Bømlo kommune

2020: Rollag kommune

2019: Nord-Aurdal kommune

2018: Fredrikstad kommune

2017: Kvinesdal kommune

2016: Ski kommune

2015: Alta kommune

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur