Meny

FOLLOBANEN

Åpning av Follobanen utsettes ett år

– Vi har ikke klart å hente inn alle forsinkelsene. Selv om vi har fulgt opp anleggsarbeidet i hele 2018 og satt inn flere tiltak for å redusere konsekvensene av de to kontraktshevingene som var nødvendig, har det ikke lykkes å hente inn forsinkelsene.

Read More

Gjennomslag på Follobanen

Den 22 km lange Follobanen mellom Oslo S og Ski har vært et viktig prosjekt for Mapei UTT de siste fire årene. Nå har tunnelboremaskinene «Anna» og «Magda» tygd seg ferdig gjennom fjellet, og prosjektet går inn i en ny fase.

Read More

Åpning av Follobanen utsettes ett år til desember 2022

Bane NOR anbefaler ett år lengre utbyggingstid og økt kostnadsramme for Follobaneprosjektet. Forsinkelser og kostnader har oppstått basert på heving av to utbyggingskontrakter med Condotte i 2018. Gjennom hele 2018 har prosjektet jobbet målrettet for å kunne sikre ferdigstillelse etter opprinnelig plan, men en samlet gjennomgang som nylig ble avsluttet, konkluderer med at dette ikke…

Read More

Et virkelig gjennomslag for Follobanen

– Vi må kalle det vi hadde nylig for et virkelig gjennomslag for Follobanen. Virkelig, fordi det trolig aldri har blitt streamet direkte at man har et gjennomslag av denne typen. Vi tok sjansen, og det ble en skikkelig suksess. Prosjektdirektør Fernando Vara i AGJV og Prosjektleder Anne Kathrine Kalager i Bane NOR er skjønt…

Read More

Dobbelt gjennomslag for Follobanen

Kortere reisetid og økt kapasitet for togreisende på Østfoldbanen kom et stort steg nærmere i dag da to store tunnelboremaskiner hadde gjennomslag i Oslo. Follobanen vil gi en reisetid med tog på 11 minutter fra Ski til Oslo. Dette er en halvering av dagens reisetid. Follobanen vil få stor betydning for vekst og utvikling i…

Read More

Follobanen med dobbelt gjennomslag i tunnelen

Tunnelboringen i Nordens lengste jernbanetunnel har nådd sitt mål mot Oslo sentrum. Med den nye samferdselsministeren, Jon Georg Dale i heiagjengen, kjempet tunnelboremaskinene Dronning Eufemia og Dronning Ellisiv om førsteplassen, men kom begge i mål samtidig. På knappe to år har de to dronningmaskinene, i nordgående retning mot Oslo, boret ni km hver. Det endelige…

Read More

Fjerde og siste kontrakt i Follobaneprosjektet signert

Bane NOR ved Follobaneprosjektet har signert kontrakt for grunn- og betongarbeid fra Loenga til Ekebergåsen med entreprenøren NCC Infrastructure Norge. Bane NOR har inngått kontrakt for grunn- og betongarbeid i området ved Loenga – Ekebergåsen med NCC Infrastructure Norge. Kontrakten har en verdi på i underkant av MNOK 250 eksklusive mva. – Vi er svært…

Read More

AF Gruppen og Bane NOR signerte Follobane-kontrakt

AF Gruppen signerte i dag kontrakt med Bane NOR og Follobaneprosjektet for arbeid på delprosjektet Drill & Blast. AF Gruppen ble tidligere i sommer tildelt kontrakt for området som er omfattet av EPC Drill & Blast, og i dag kunne partene signere avtalen. Oppdraget ble tildelt etter at Bane NOR i januar hevet avtalen med…

Read More