Emner
Publisert
28.05.2018

For mye og for lite vann

For få uker siden var nyhetsbildet preget av vårflom og vannskader. Nå har skogbranner og forbud mot hagevanning overtatt spalteplassen. Vi snakker om det livsviktige vannet, hvor både for mye og for lite berører oss alle. Kronikk av direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann. Klima og vann Klimaendringene handler i stor grad om endringer i vannkretsløpet. […]

For få uker siden var nyhetsbildet preget av vårflom og vannskader. Nå har skogbranner og forbud mot hagevanning overtatt spalteplassen. Vi snakker om det livsviktige vannet, hvor både for mye og for lite berører oss alle.

Kronikk av direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann.

Klima og vann

Klimaendringene handler i stor grad om endringer i vannkretsløpet. Både vannet i naturen og de kommunale vann- og avløpstjenestene påvirkes av et endret klima. Kritiske situasjoner med enten for mye eller for lite vann oppstår stadig oftere globalt – og nasjonalt.

En rekke kommuner har innført restriksjoner på hagevanning i forbindelse med varmebølgen som kom i mai, for å sikre at det blir nok vann til alle viktige formål – også til brannslokking. Mange kommuner har opplevd kraftig nedbør og flom det siste året, der avløpssystemer har flommet over og kjellere blitt fylt av vann. Dette har blitt hverdagen for norske kommuner. Både for mye og for lite vann er problemer vi må løse bedre som samfunn i årene som kommer.

For mye vann

Ekstremnedbør må vi fremover takle på andre måter enn å frakte det bort i avløpsledningene. Vannet må i større grad håndteres lokalt, med løsninger som grønne tak, infiltrasjon i grunnen og fordrøyning i dammer. Statlige myndigheter arbeider med å finne ut av hvordan regelverket skal utformes, for å få avklart hvem som har ansvar for de ulike tiltakene og hvordan det skal finansieres

Jo mer vann vi bruker, jo mer kjemikalier og energi går med til produksjonen

Toril Hofshagen

Den enkelte huseier kan selv ta enkle forholdsregler, eksempelvis ved å la takrenna lede nedbøren til egnede områder av hagen, i stedet for å føre det til den kommunale ledningen. Det er også smart å rydde bort kvister fra grøfter og sluk ved egen eiendom, for å hindre at vannet tar feil retning ved kraftig nedbør.

For lite vann

Hvis det blir et problem med vannmangel i ditt område, vil du normalt få informasjon om det gjennom lokal presse og på kommunens/vannverkets nettside. Det er viktig at vi er lojale til eventuelle restriksjoner som innføres, eksempelvis hagevanning.

Det er viktig at vi er lojale til eventuelle restriksjoner som innføres, eksempelvis hagevanning.

Toril Hofshagen

Vi kan både i varmeperioder og ellers i året ha et bevisst forhold til eget vannforbruk. Jo mer vann vi bruker, jo mer kjemikalier og energi går med til produksjonen. Derfor er det en fordel både for miljøet og for lommeboka at vi ikke sløser med vannet. Det er enkelt å spare på vannet, eksempelvis ved å ikke la vannet renne når vi pusser tennene, ikke dusje lenger enn nødvendig og reparere vasker og toaletter som lekker

Investeringsbehov

Det er behov for å investere hele 280 milliarder kroner i de kommunale vann- og avløpsanleggene i landet frem til 2040, ifølge en rapport fra Norsk Vann. Investeringene er nødvendige for å takle klimaendringene, befolkningsveksten og strengere myndighetskrav. Og størstedelen av investeringene gjelder ledningsnettet, der det er behov for å øke fornyelsestakten med 50 prosent, for bl.a. å få kontroll på lekkasjene fra vannledningene og for å hindre at regnvann overbelaster avløpsledningene.

Så det jobbes med å forebygge mot skader av for mye og for lite vann i kommunene. Men det er ingen grunn til å spare på hvor mye vann vi drikker. Nyt det gode kranvannet i sommer!

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur