Publisert: 20.02.2019 

Først med CEEQUAL sertifisering

Vi er veldig stolte av å være tidlig ute på dette feltet, og det kjennes godt å ha støtte helt...

Vi er veldig stolte av å være tidlig ute på dette feltet, og det kjennes godt å ha støtte helt til toppen av selskapet. Faktisk er jo denne satsingen initiert av administrerende direktør, og det gir oss nødvendig tyngde i prosjektene

.

Miljørådgiver Henning Fjeldheim i Skanska er svært fornøyd med å være med på satsingen hos det eneste store entreprenørselskapet i Norge som har ferdigstilt en sertifisering av et anleggsprosjekt etter CEEQUAL. Foreløpig er det nemlig ingen andre entreprenørselskaper som har valgt å gjøre det samme, men Skanska har vært helt krystallklare, og dette skyldes altså en forankring helt opp til toppledelsen i konsernet. Det foreløpig siste CEEQUAL prosjektet som er i gjennomføring er riksvei 3/25, der Skanska selv er eier av prosjektet i 20 år som følge av OPS modellen. Fjeldheim kan fortelle at det er flere prosjekter som er undervis, og at det er mer enn sannsynlig at det vil bli flere fremover. Foreløpig er det imidlertid langt fra alle som kjenner til hva standarden står for:

Bred satsing

For dem som ikke kjenner denne standarden, eller for den saks skyld arbeider etter den, kan du si lett mer om hva den går ut på?

Dette er det vi kan kalle anleggsbransjens svar på BREEAM. Det er rett og slett et strukturert rammeverk for å håndtere og måle bærekraft i anleggsprosjekter. Det som blir gjort dokumenteres og 3. part sertifiseres. Det bidrar sterkt til å identifisere utfordringer tidlig og maner til forbedring. Temamessig dekker CEEQUAL det som tradisjonelt blir kalt ytre miljø, men med et mer dyptgående fokus på ressursforbruk, klimagassutslipp og materialer. I tillegg omfatter CEEQUAL også hensyn til og dialog med naboer og interessenter.

Hva er grunnen til at Skanska er helt i front på dette feltet?

Det er nok rett og slett at vi har en ledelse som så at dette var veien å gå, og at det ble tatt skritt for å initiere det første prosjektet vårt.

Når skjedde det, og hvor langt er dere kommet?

Vi kan vel si at den spede begynnelsen var i 2014, men i 2016 var det oppstart på det første prosjektet med mål om CEEQUAL sertifisering, Storåselva kraftverk for NTE. Nå er vi kommet så langt at vi går bredere ut med denne måten å arbeide på. Og det er riktig at vi foreløpig er den eneste av entreprenørene som har valgt å gjøre dette, slår han fast.

Godt mottatt

Hvordan har markedet tatt i mot det dere har satset på?

I begynnelsen var tilbakemeldingene blandede. Flere store byggherrer utviste sunn skepsis til en ny ordning. Inntrykket nå er derimot at flere har snudd og ønsker å ta i bruk et system som CEEQUAL som et verktøy for en tettere og målbar oppfølgning av ytre miljø. Det er jo i den siste tiden blitt større fokus på bærekraft også i anleggsbransjen. For eksempel har mange fått øynene opp for at materialene som brukes samlet sett større miljøbelastning en diesel forbruket i mange prosjekter. Det at vi er nå kommet så godt i gang med å arbeide med sertifisering i flere prosjekter gjør jo at bevisstheten økes.

Betyr dette at dere kommer til å fortsette satsingen fremover?

Vi opplever en sterk endring til mer fokus på bærekraft i prosjekter for eksempel fra aktører som Statens Vegvesen, Nye veier og Oslo kommune. Hvorvidt det vil bli slik i fremtiden at CEEQUAL blir et konkurransemoment for anbud, slik BREEAM har blitt i flere sammenhenger på byggesektoren, gjenstår å se. For vår egen del vil vi fortsette å benytte CEEQUAL i flere prosjekter. anleggsbransjen må ha på dette i fremtiden, tror Fjeldheim.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur