Foto: Shutterstock
Publisert
27.07.2021

Godstransportsjåfører som kjører økonomisk, har færre ulykker

Fordelene ved økonomisk kjøring blir tilsynelatende kun flere.

En ny rapport utforsket sammenhengen mellom økonomisk kjøring og trafikksikkerhet hos 17 store, norske transportbedrifter, og fant at godstranportsjåfører som kjører økonomisk har færre ulykker. Sammenhengen mellom økonomisk kjøring og trafikksikkerhet er testet på både sjåførnivå og organisasjonsnivå.

Rapporten viser at sjåfører med høy score i flåtestyringssystemene har lavere ulykkesrisiko enn de med lav score. Statens vegvesen antar at dette skyldes at en økonomisk kjørestil gjerne er mer sikker fordi den er “defensiv, kontrollert, rolig og forutseende”. Flåtestyringssystemene i lastebilen registrerer kjørestil; blant annet hvorvidt sjåføren holder fartsgrensen, unngår hard bremsing og holder god avstand til biler foran. 

– På bakgrunn av resultatene i rapporten kan dette være tiltak som gjør det lettere å motivere transportbedrifter til å innføre dem enn rene trafikksikkerhetstiltak, fordi redusert drivstofforbruk har direkte økonomiske gevinster for bedriftene. I tillegg er det direkte knyttet til lavere utslipp, forteller Guro Ranes, leder for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Hva er økonomisk kjøring?

Økonomisk kjøring har mange fordeler, og ikke bare for godstogssjåfører: Det er mer trafikksikkert, som vist i rapporten, det er mer behagelig, mer miljøvennlig og mer økonomisk ettersom det sparer bensin, eller batteriet om man kjører elbil. Slik får man mer ut av rekkevidden til bilen og sparer penger på lading og bensin/diesel. 

Økonomisk kjøring defineres gjerne som “defensiv” kjøring hvor man holder jevn fart og følger godt med i veibilde for å unngå unødvendig brems og gassing. Ser man langt frem når man kjører, oppdager man utfordringer og endringer tidlig, og slipper ubehagelige og bråe fartsendringer. Dette er noe man skal lære mens man er i den trafikale delen av føreropplæringen, men er noe som også mange glemmer. Økonomisk kjøring krever at man kjører rolig og har god oversikt, noe som ikke alltid er like enkelt midt i hverdagsstresset. Det er imidlertid en svært god egenskap å lære seg, uansett om man kjører godstog eller personbil. 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur