Å få tungtransporten inn i kollektivfeltet er noe både Norges Lastebileier-Forbund og NHO Logistikk og Transport har arbeidet for lenge. Det anses derfor som en stor seier for medlemmene. Foto: NLF
Publisert: 20.06.2024 

Tungtrafikkfelt: – Bedre fremkommelighet for alle

I går kom nyheten alle veibrukere i Stor-Oslo bør være glade for: Lastebiler, som for øvrig forsyner samfunnet med kritiske varer, slipper til i kollektivfeltene. Hvam–Tangerud og Taraldrud–Klemetsrud er første strekk ut, men prosessen med å vurdere en lignende løsning på E18 vestgående er allerede i gang.

Som en del av tiltakspakken i forbindelse med stengingen av Ring 1, måtte elbilene den 6. mai vike for kollektivtrafikken og flytte seg ut av kollektivfeltet. Konsekvensen? Svært god plass i kollektivfeltene, og svært trangt i øvrige kjørefelt. Å fordele trafikken på en mer effektiv og hensiktsmessig måte vil gagne alle brukere av veien.

Stor seier

– Dette er noe vi har arbeidet for lenge og det er en stor seier for våre medlemsbedrifter som i dag står i lange køer når de skal til, fra eller forbi Oslo. Vi mener varetransport er samfunnskritisk infrastruktur som hører hjemme i kollektivfeltet, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Knut Gravråk.

Han understreker at samfunnet er helt avhengig av lastebilen for å gå rundt.

– Når lastebilene nå får tilgang til kollektivfeltet, er det en vinn-vinn-situasjon der trafikkflyten blir bedre for alle, samtidig som varene kommer mer effektivt frem, sier Gravråk.

Fornøyd

Også NHO Logistikk og Transport har arbeidet med saken over lang tid og er nå svært fornøyd med avgjørelsen.

– Vi mottar stadig henvendelser fra frustrerte medlemsbedrifter som opplever store utfordringer med trafikkbildet inn mot Oslo. Det er allment kjent at kø koster samfunnet gjennom både utslipp, ulykker, støy og veislitasje. Yrkessjåførene har i tillegg et tidsskjema de skal forholde seg til; forsinkelser fører til at man ikke rekker neste etappe, som en båtavgang eller vareleveranse innen et gitt tidsrom, sier Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport.

Han peker videre på at følgene av dette gjør at kjøre- og hviletidsbestemmelser blir utfordrende å overholde, og at stress over lang tid gir et dårlig arbeidsmiljø og grobunn for helseskader.

– Vi er svært fornøyde med at Statens vegvesen nå ønsker å prioritere nyttetrafikken og sikre fremkommeligheten for varetransporten så godt det lar seg gjøre.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur