Foto: Statens vegvesen
Publisert: 24.05.2023 

Internasjonal interesse for utredning om bompenger og veibruksavgift

Skatteetaten og Statens vegvesen har utført en konseptvalgutredning om mulig fremtidig veiprising i Norge.

Det viser seg at dette er et aktuelt tema i flere land. Blant annet har Japan, Irland og Tyskland vist interesse for arbeidet.

Deler av konseptvalgutredningen er derfor oversatt til engelsk: Road Usage Tax and Tolls ​- Concept Selection Study Norway (PDF, 6 MB)

– Alle land har i varierende grad transportutfordringer, og ser på den norske utredningen som en inspirasjonskilde, sier Morten Tveit som har ledet arbeidet med utredningen om veiprising.

Prosjektet har i arbeidet hatt dialog med andre land. I dialogen har det kommet frem at det er stor interesse for den norske rapporten.
– Det er viktig å dele kunnskap og beste praksis, og vi tror vår rapport gir en bredere forståelse av utfordringene og mulighetene knyttet til veibruksavgift og bompenger, sier prosjektleder Tveit.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur