Emner
Publisert
26.02.2018

Konsekvenser ved eventuell streik i Bane NOR

Bane NOR har mottatt melding om plassfratredelse for til sammen 101 medarbeidere fra LO Stat og YS. Disse blir tatt ut i streik fra tirsdag morgen dersom mandagens mekling ikke fører til enighet. I forhandlingene om nye tariffavtaler for Bane NOR mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden, ble det i januar oppnådd enighet med […]

Bane NOR har mottatt melding om plassfratredelse for til sammen 101 medarbeidere fra LO Stat og YS. Disse blir tatt ut i streik fra tirsdag morgen dersom mandagens mekling ikke fører til enighet.

I forhandlingene om nye tariffavtaler for Bane NOR mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden, ble det i januar oppnådd enighet med Unio og SAN.

Dessverre var det ikke mulig å bli enige med LO Stat og YS, som valgte å bryte forhandlingene. Partene møtes dermed til mekling hos Riksmegleren mandag 26. februar. Dersom meklingen ikke fører fram, kan det bli streik fra arbeidsdagens begynnelse tirsdag 27. februar.

En eventuell streik vil ramme persontrafikken på Gjøvikbanen enkelte dager. Også Kongsvingerbanen, Rørosbanen, Dovrebanen og Meråkerbanen vil bli berørt. Det samme gjelder godstrafikk til Trondheim. Vi oppfordrer passasjerer til å sjekke banenor.no og nettsidene til togselskapene.

Persontrafikk

Gjøvikbanen må stenges helt enkelte dager. Første stengning på strekningen Gjøvik-Oslo S blir tirsdag 27. februar fra kl. 06.30-14.00.
Også trafikken på Kongsvingerbanen blir berørt enkelte dager. Vi kommer tilbake til hvilke datoer dette gjelder.
Enkelte datoer vil stasjoner i Trondheimsområdet ha redusert bemanning eller være stengt. Dette gjelder stasjonene Trondheim S, Støren, Hell og Kopperå. Trafikken på Rørosbanen, Dovrebanen og Meråkerbanen vil bli berørt av dette.
Signalberedskapen i Trondheim er tatt ut i streik. Dette medfører trafikken kan rammes hvis det oppstår feil som ikke kan rettes på grunn av streiken. Dette gjelder strekningene Oppdal-Steinkjer, Røros-Støren og Meråkerbanen.Vi vil komme tilbake til konsekvenser hvis dette skjer.
Flytoget går i utgangspunktet som normalt.

Godstrafikk

En eventuell streik vil få konsekvenser for godstog som har stoppested Trondheim. Vi vil komme tilbake til hvilke datoer dette gjelder.
Godstog som skal passere gjennom Trondheim vil ikke bli rammet.
Stengingen av Gjøvikbanen enkelte dager vil få konsekvenser for godstrafikken på denne banestrekningen. Første stengning på strekningen Grefsen-Alnabru blir tirsdag 27. februar fra kl. 06.30-14.00.
Hvis en streik hindrer at signafeil i Trondheim ikke kan rettes, kan det få konsekvenser for godstrafikken.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur