Gang- og sykkelveien som skal bygges mellom Ås og Hauger bru, ligger på myr- og skoggrunn. For å unngå setningsskader når gang- og sykkelveien er ferdigbygd, har Statens vegvesen forbelastet grunnen med plastsekker fylt med stein. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 13.06.2024 

Nå starter byggingen av gang- og sykkelveien mellom Ås og Hauger bru

Statens vegvesen har tildelt oppdraget til Åge Haverstad AS, som starter byggingen i midten av juni. Gang- og sykkelveien skal stå ferdig høsten 2025.

På den 2,2 kilometer lange strekningen mellom Ås og Hauger bru i Ås kommune skal Statens vegvesen bygge om grusveien langs jernbanen til fortau, sykkelveg og grussti for løping.

Fortauet blir 1,6 meter bredt, sykkelveien 2,5 meter bred og grusstien 1 meter bred.

Dagens grusvei blir stengt i hele anleggsperioden for å ivareta sikkerheten for både arbeidere og trafikanter. Alternative ruter for de som går og sykler, blir skiltet.

– Strekningen mellom Ås og Hauger bru er mye brukt av gående og syklende. Vi er glade for at vi nå kommer i gang med å forbedre tilbudet for dem, sier byggeleder Knut Hasle i Statens vegvesen. 

Klart for bygging

Det er krevende grunnforhold med myr og skogbunn der gang- og sykkelveien skal bygges. For å unngå setningsskader etter at veien er bygd, forbelastet Statens vegvesen strekningen med store plastsekker fylt med stein sommeren 2023.

Grunnen har nå satt seg tilstrekkelig så byggearbeidene kan begynne.

Entreprenør Åge Haverstad AS rigger seg til neste uke (uke 25) og starter deretter med grunnarbeider.

Høsten 2025 skal fortauet, sykkelveien og grusstien være klar til bruk.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur