Statens vegvesen innfører miljøfartsgrense i Lørenskog for å redusere spredningen av svevestøv. Miljøfartsgrensen gjelder frem til 14. april 2024. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen
Publisert: 10.11.2023 

Nå vil også innbyggerne i Lørenskog få renere luft

Mandag 13. november reduseres fartsgrensen til 80 km/t på riksvei 159 i Lørenskog kommune. Strekningen med nedsatt fartsgrense går fra Karihaugen til Vittenbergtunnelen.

– Det har de siste årene vært målt høye nivåer svevestøv i Lørenskog kommune. Det er derfor nødvendig å gjennomføre tiltak, og miljøfartsgrensen er ett av tiltakene som skal bidra til å overholde de lovpålagte grenseverdiene for svevestøv, sier Elisabeth Syse, fagansvarlig for luftkvalitet i Transport øst, Statens vegvesen.

I 2022 senket Regjeringen grensene for hvor mye svevestøv som skal være tillatt i utelufta. Det betyr at terskelen nå er lavere for å sette i gang tiltak.

Miljøfartsgrense er positivt for helsen

Dersom alle senker farten til 80 km/t på den aktuelle strekningen, vil det bidra til å redusere konsentrasjonen av det helseskadelige svevestøvet.

– Nedsatt fart gir bedre luftkvalitet og reduserer helsebelastningen for befolkningen. Spesielt de som er i sårbare grupper for helseplager og som bor langs veien vil dra nytte av miljøfartsgrensen, sier Elisabeth Syse, fagansvarlig for luftkvalitet i Transport Øst, Statens vegvesen.

Det er godt dokumentert at lavere fart reduserer konsentrasjoner av svevestøv både fordi det produseres mindre støv, men også fordi lavere fart gir mindre turbulensvind fra kjøretøyene, noe som gjør at mindre støv virvles opp i luften og spres.

Både elbiler og fossilbiler skaper svevestøv

De siste årene har forurensningen fra eksos falt kraftig blant annet som følge av at flere kjører elbil og strengere utslippskrav for dieselbiler. Selv om elbiler ikke slipper ut eksos, skaper de fortsatt svevestøv.

– Det skyldes at svevestøv i stor grad er knyttet opp til slitasje av asfalt, dekk og bremser, ikke bare eksosutslipp. Slitasjen øker med bruk av piggdekk, tyngre kjøretøy og større dekk. Lavere fart og bruk av piggfrie vinterdekk er to tiltak som vil gi mindre støv, sier Syse.

Luftkvalitet overvåkes 24/7

Luftkvaliteten i Norge overvåkes kontinuerlig gjennom 85 målestasjoner rundt om i hele landet. Hvis du lurer på hvordan luftkvaliteten er i ditt område, kan du gå inn på «I nærheten» i YR-appen til punktet «Luften rundt deg».

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur