Norconsult AS vant reguleringsoppdrag på ny E39-strekning for Nye Veier

Publisert
03.May.2019

Norconsult AS vant reguleringsoppdrag på ny E39-strekning for Nye Veier

Norconsult AS vant kontrakten, med en verdi på 30 millioner kroner.

– For Nye Veier er tildelingen av oppdraget en viktig milepæl. Nå starter reguleringsarbeidet opp med full tyngde. Målet er vedtatt plan i løpet av 2020 og byggestart første halvår 2021, sier prosjektdirektør Asbjørn Heieraas.

Utbyggingssjef for strekningen er Harald J. Solvik, som også har ansvaret for pågående utbygging fra Kristiansand vest til Mandal øst.

Harald J. Solvik er utbyggingssjef for strekningen som nå skal detaljreguleres gjennom Lyngdal. Han er også utbyggingssjef for prosjektet som er i produksjon fra Kristiansand vest til Mandal øst.
Harald J. Solvik er utbyggingssjef for strekningen som nå skal detaljreguleres gjennom Lyngdal. Han er også utbyggingssjef for prosjektet som er i produksjon fra Kristiansand vest til Mandal øst.
Foto: Nye Veier

Oppdraget omfatter utarbeidelse av enkomplett detaljreguleringsplan i henhold til vedtatt kommunedelplan. I tillegg inngår konsekvensutredning for deponiområder for strekningen.

Planen skal inneholde alle nødvendige arealer for bygging, drift og vedlikehold av det nye veianlegget.

Strekningen som skal reguleres inneholder cirka ti kilometer med ny E39 og inneholder to kryss og en rekke tunneler og bruer. I tillegg kommer anleggsveier og andre behov for areal.

Veien skal bygges som fire-felts vei og planlegges for 120 km/t.

Prosjektet omfatter detaljregulering av omtrent ti kilometer med ny E39, fra Herdal til Røyskår i Lyngdal kommune.
Prosjektet omfatter detaljregulering av omtrent ti kilometer med ny E39, fra Herdal til Røyskår i Lyngdal kommune.
Illustrasjon: Nye Veier

Planarbeidet gjennomføres i samarbeid med Lyngdal kommune, Vest Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og andre berørte sektormyndigheter. Fremdriften på planarbeidet er lagt opp slik at reguleringsplanen kan være vedtatt i løpet av høsten 2020.

Leave a Comment