Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Ny entreprisemodell på E6 Helgeland
Ny entreprisemodell på E6 Helgeland

Ny entreprisemodell på E6 Helgeland

E6 på Helgeland har lenge hatt en dårlig veistandard som har skapt problemer både for privatbilister og næringslivet. Nå bruker Statens Vegvesen OPS-varianten, veiutviklingskontrakter, for å utbedre, drifte og vedlikeholde veinettet.

EMNE: Ops-prosjekter
PUBLISERT: 08.august.2019

– E6 på Helgeland, fra grensa til Trøndelag og over til Saltfjellet, er på ca. 26 mil. Dette er inngangsporten til Norge-Norge, hvor både privatbilistene og den kommersielle fisketransporten er avhengig av sikker transport. Dessverre har veien lenge hatt en dårlig standard, med blant annet manglende midtstriper. Dette var bakgrunnen for at kommunene Grane, Rana, Hemnes, og Vefsn gikk sammen med Statens Vegvesen for å utbedre strekningen, sier Bård Nyland, prosjektleder i Statens Vegvesen.

Kommunene jobbet sammen med Statens Vegvesen for å kartlegge behovet, noe som resulterte i en stortingsproposisjon for å utbedre veistrekningen.

– Vi har til nå åpnet 27 km med ny E6 og har tatt i bruk 15 kilometer til med nytt dekke, men som ikke er helt ferdigstilt. Kontraktmessig skal vi være ferdig med 62 kilometer på E6 Helgeland nord i løpet av høsten. Når prosjektet er ferdig vil vi ha utbedret 15 mil som vil stå ferdig med 8.5 meter bredde og en betydelig bedre standard, sier Nyland.

Benytter ny entreprisemodell

Han forteller at det også lå føringer i stortingsproposisjonen om å prøve nye entreprisemodeller.

– På bakgrunn av føringene i stortingsproposisjonen valgte man det som kalles for en veiutviklingskontrakt. Dette er en variant av OPS-kontraktene for lange strekninger hvor man kobler sammen prosjektering, bygging og drift, sier Nyland.

– Vi hadde flere møter med bransjen fra 2010 og 2011 for å kartlegge hvordan dette kunne gjøres. Både byggenæringen, private brukere, politikerne og Statens Vegvesen ønsker å bygge ut veistrekningene fortest mulig. Da manglet vi bare noen som var villige til å være med på å konkurrere om et slikt prosjekt. Vi hadde derfor flere bransjemøter for å høre hva som skal til for å gjøre prosjektet attraktivt. Det har vært et nært samarbeid med byggenæringen og Statens Vegvesen for å få til dette, sier han.

Basert på standard for totalentreprise

Han forteller at samarbeidet resulterte i to store veiutviklingskontrakter basert på standarden for totalentrepriser, 8407.

– Kontraktene innebærer både prosjektering, bygging og drift i en kontraktsperiode på 15 år. Prosjektet er delt i to med E6 Helgeland i nord hvor Hæhre Entreprenør fikk oppdraget med å bygge 62 kilometer. På E6 Helgeland i sør er det Skanska som fikk oppdraget med å bygge 48 kilometer. Begge er veiutviklingskontrakter basert på 8407, men tilpasset drift og vedlikehold, sier Nyland og tilføyer:

– Vi har også en stor kontrakt med Bertelsen & Garpestad på 12 kilometer som er en enhetspriskontrakt, NS 8406.

Både nye og eksisterende veier i kontraktene

Nyland forteller at etter dialog med bransjen fikk de vite at det var for lite med drift og vedlikehold over lang tid, på så korte strekninger.

– Vi valgte derfor å utvide kontraktene til å gjelde alt av riksveinett som allerede finnes i område. Det vil si at i nord skal de drifte hele E6, i tillegg til E12 som går til Sverige. Totalt vil dette gi 170 kilometer som skal driftes. Dette er en ny og uprøvd kontraktsform som det er spennende å jobbe med, sier han.

Han forteller at det foreløpig er utført tre store OPS-prosjekter på vei i Norge i dag. Dette er Baardshaug – Klett utenfor Trondheim, Arendal-Grimstad og Lyngdal-Flekkefjord.

Det er nå startet et nytt med Skanska på Riksvei 3 utenfor Hamar, og det jobbes med flere både i Nord-Norge og på Vestlandet.

Fokus på digitalisering

Nyland forteller at siden dette er totalentrepriser har aktørene eget prosjekteringsansvar, og bruker samarbeidspartnere på prosjekteringen.

– Hæhre bruker AasJacobsen som samarbeidspartner på prosjektering og Skanska bruker Norconsult. Vi ønsker å utvikle oss sammen mot flere papirløse prosjekter, og jobber sammen med bransjen for å få til dette. Det handler om å bruke Autocad, Novapoint, Gemini Felt, Capture og annet for å kommunisere. Vi ønsker å utvikle oss videre hele tiden, og i disse prosjektene jobber vi mer modellbasert enn det som er vanlig i Statens Vegvesen, sier han.

– Målsetningen for kontrollingeniørene er at de skal kunne ha modeller og tegninger i bilen. Dette gjør at vi kan følge opp prosjektene fra veien. Målsetningen er å bruke mest mulig modeller på alle strekningene, avslutter Nyland.