Select Language
 • Afrikaans
 • Albanian
 • Arabic
 • Armenian
 • Azerbaijani
 • Basque
 • Belarusian
 • Bengali
 • Bulgarian
 • Catalan
 • Cebuano
 • Chichewa
 • Chinese (Simplified)
 • Chinese (Traditional)
 • Corsican
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Esperanto
 • Estonian
 • Tamil
 • Finnish
 • French
 • Galician
 • Georgian
 • German
 • Greek
 • Gujarati
 • Haitian Creole
 • Hausa
 • Hawaii
 • Hebrew
 • Hindi
 • Hmong
 • Hungarian
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish
 • Italian
 • Japanese
 • Javanese
 • Kannada
 • Kazakh
 • Khmer
 • Korean
 • Kurdish (Kurmanji)
 • Kyrgyz
 • Lao
 • Latin
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Luxembourgish
 • Macedonian
 • Malagasy
 • Malay
 • Malayalam
 • Maltese
 • Maori
 • Marathi
 • Mongolian
 • Myanmar (Burmese)
 • Nepali
 • Norwegian
 • Pashto
 • Persian
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Russian
 • Samoan
 • Scots Gaelic
 • Serbian
 • Sesotho
 • Shona
 • Sindhi
 • Sinhala
 • Slovak
 • Slovenian
 • Somali
 • Spanish
 • Sudanese
 • Swahili
 • Swedish
 • Tajik
 • Telugu
 • Thai
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Urdu
 • Uzbek
 • Vietnamese
 • Welsh
 • Xhosa
 • Yiddish
 • Yoruba
 • Zulu
Meny
Ny standard blir en systemintegrator Stor entusiasme både hos Statens Vegvesen og NEK for samarbeidet om ny standard: (f.v,) Jørn Holtan fra Statens Vegvesen, og fagsjef Gunnar Gjesdal og CEO Leif T Aanesen, begge fra NEK. Floto: NEK

Emner
Veg


Tekst
Jørn Wad

Publisert
23.September.2019

Ny standard blir en systemintegrator

– Vi er veldig godt fornøyd med vårt utvidede samarbeide med Statens Vegvesen.

Gunnar Gjesdal er «sector manager» eller Fagsjef samferdsel i Norsk Elektroteknisk Komité. NEK er kjent som en aktiv, selvstendig og nøytral medlemsorganisasjon som har ansvaret for arbeidet med norske standarder innenfor el og ekom. Per i dag drifter organisasjonen rundt 100 standardiseringskomiteer, som til sammen aktiviserer rundt 600 eksperter innenfor norsk næringsliv, forvaltning og myndigheter. Standardiseringsarbeidet på det elektrotekniske området er i kraftig vekst, og foregår i stor grad på det internasjonale plan.

Statens Vegvesen

Når dere nå har inngått et samarbeide med Statens Vegvesen, betyr det at dere utvider virksomheten deres?

– Ja, helt klart. I arbeidet med å overføre de tekniske og materielle kravene i Statens vegvesens håndbok N 601 til en NEK-standard benytter vi vår spesialkompetanse innen standardisering til å bistå Statens vegvesen med en bredere forankring av kravene. Kravene i gjeldende håndbok er gjeldende for alle offentlige veger. Den nye standarden vil bli en systemintegrator og vil bli en innstramming i forhold til eksisterende standarder som for eksempel NEK 400 og NEK 700. Planen er å gå videre med å redigere de bestemmelser som eksisterer per i dag og forankre de bedre i markedet, slik at alle arbeider etter samme norm.

Det betyr at det kommer en helt ny standard ut av dette. Hva skal den hete?

– Den nye standarden, som vi tror skal hete NEK 600 El og ekom vegtrafikksystem, skal dekke alle tekniske og materielle krav innen elektro i veginfrastruktur. Det er viktig for oss å få til en konsensus om dette. Den eksisterende normalen, håndbok N601 vil samtidig bli redigert og kun omfatte funksjonelle krav.

Er ikke alt arbeide med standarder i utgangspunktet et opplegg som krever konsensus?

– Jo, og vi søker derfor dette i denne sammenheng også. Vi er veldig fornøyd med å ha fått til en avtale med Statens vegvesen om dette, og har et håp om å dra med oss andre vegeiere som for eksempel Nye Veier i arbeidet. Vi har allerede med oss flere fra leverandør, konsulent og entreprenørbransjen, slik at vi er godt dekket på den tekniske siden. Men arbeidet blir så mye fyldigere om vi kan ha med oss alle betydelige aktører og interessenter innenfor et felt som skal standardiseres, understreker han.

Alle skal med

Hva er utgangspunktet for at dere mener det trengs en standard på dette feltet?

– Dette arbeidet handler om en bedring av kvalitet og sikkerhet på og langs veiene våre. Vi arbeider altså kort og godt for at hver enkelt av oss skal få mer vei for pengene, og at dette skal skje på en betryggende måte. Så jeg har virkelig god tro på at vi skal få dette på plass, og at vi greier å få alle med på laget, sier Gjesdal optimistisk.

 Kan du si litt om hva som generelt er formål med en standard?

– Vi pleier å si at standarder er en katalysator for verdiskaping. Du kan også si at formålet er å skape klare rammer og en forutsigelighet for alle parter. Men de går lenger enn dette, for standarder er også en del av kontraktsretten: Dersom partene avtalefester bruk av dem – og det skjer ofte – vil det være tilfellet. Dessuten kan standardene for eksempel være klargjørende for krevd nivå av HMS-arbeidet som er fastsatt av myndighetene. Generelt kan vi si at i motsetning til individuelle avtaler er standarder jo en avtaleform som er behandlet i et stort fellesskap, og der alle involverte parter har sluttet seg til. Dette er en stor fordel, fordi alle involverte, samt andre som har tilsvarende behov, kan dra veksler på det arbeidet som er lagt ned.

Les Også

Entreprenørar skal tidlegare inn i Statens vegvesen sine prosjekt

– Regjeringa jobbar for å få meir veg igjen for pengane. Ein av suksessane har vore forretningsmodellen til selskapet Nye Veier. No ønsker vi å gi Statens vegvesen den same moglegheita til å involvere entreprenørar tidleg i prosessen. Statens vegvesen får no i oppdrag å foreslå prosjekt som kan være aktuelle for tidliginvolvering, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Les Også

Nye Veier skal bygge ny E39 for over 50 milliarder

Nye Veier har ansvar for utbygging av E39 mellom Vige i Kristiansand og Ålgård i Rogaland. Strekningen er omtrent 208 kilometer lang, og skal erstattes av med ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Budsjettet er på mellom 50 og 60 milliarder kroner og skal gi vesentlig kortere reisetid og knytte Agder og Rogaland tettere sammen som region.

På Forsiden Nå

Norge i front på tunneler

De siste 10 årene har norsk tunnelpraksis gjennomgått en stor utvikling: Økt mekanisering og høy drivehastighet er fellesnevnerne. Men sikkerhet vil bare bli viktigere fremover.

På Forsiden Nå

Fornybar infrastruktur – en bærekraftig løsning for fremtiden

Kontinuerlig drift produserer avfallsstoffer som øker trykket på miljøet. For å snu denne trenden er det viktig med en livssyklustilnærming til infrastrukturen vår.

På Forsiden Nå

Entreprenørar skal tidlegare inn i Statens vegvesen sine prosjekt

– Regjeringa jobbar for å få meir veg igjen for pengane. Ein av suksessane har vore forretningsmodellen til selskapet Nye Veier. No ønsker vi å gi Statens vegvesen den same moglegheita til å involvere entreprenørar tidleg i prosessen. Statens vegvesen får no i oppdrag å foreslå prosjekt som kan være aktuelle for tidliginvolvering, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

På Forsiden Nå

Mer jernbane for pengene i Drammen

Det store Bane NOR-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen har nedjustert prognosen for hvor mye utbyggingen vil koste. – Vi må få så mye effekt som mulig ut av hver eneste jernbanekrone, sier prosjektsjef Hanne Stormo.

På Forsiden Nå

Vy Tog skal gi dei reisanda eit betre tilbod på Bergensbanen og Vossabanen – og vil betale staten for å få få køyre tog

– Å bryte opp monopol gir resultat. Etter tre år med jernbanereform har monopolisten Vy utvikla seg til å bli eit selskap som toler internasjonal konkurranse. Det er det all grunn til å applaudere.