Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Nye E18: Fikk folk med på veien
Nye E18: Fikk folk med på veien Foto: Hæhre Entreprenør AS

Nye E18: Fikk folk med på veien

Med bruk av 3D-modell i folkemøter, ble nye E18 i Bamble omregulert på kun fem måneder. Brukerne fikk stor tillit til prosjektet, mener rådgiver.

EMNE: Veg
PUBLISERT: 06.januar.2020

Nye E18 Rugtvedt – Dørdal er et komplekst prosjekt, med 26 broer/konstruksjoner og 16,5 kilometer firefelts motorvei. Men det mest spennende var samhandlingsdelen, oppsummerer prosjektleder Frode Geir Bjørvik hos rådgivingsselskapet COWI.

– Vi startet egentlig med et prosjekt som var ferdig regulert. Nye veier ønsket imidlertid å optimalisere, spesielt lengden på bruene. Det gjorde at det ble en ny reguleringsprosess. Vi delte opp den totale veistrekningen i ni forskjellige, mindre planer. Disse ble behandlet separat. Da benyttet vi 3D-metodikk, for å jobbe sammen med kommunene og befolkningen.

Svært rask omregulering

3D-modellen gjorde at folk i møter kunne se hvordan den nye veien ville bli – der og da. I tillegg fikk COWI, Hæhre og Nye veier bedre innpass i kommunestyret. Planutvalget, teknisk utvalg og kommunestyret kunne sjekke innspill direkte i 3D-modellen, og umiddelbart se hvordan resultatet ville ta seg ut.

Foto: COWI

– Det var en stor fordel å kunne invitere folk inn, slik at de fikk stille spørsmål og få svar med hjelp av en 3D-modell, i stedet for tegninger. Det ble mye mer virkelighetsnært for dem. Når du kan vise terrenget med trær og busker, og du kan «gå» under den tenkte brua inne i modellen, blir det noe helt annet. Det gav folk en god trygghet i prosjektet.

I Bamble kommune var folk entusiastiske til den nye veien, mener Bjørvik. Folk så at den nye veien ville gjøre hverdagen bedre for dem, blant annet med mindre støyforurensing.

– Den nye veien var med andre ord ønsket, men folk ville helst ikke diskutere endringer i den planen de allerede hadde da vi kom inn. De mente planen de hadde var god, og de var redde for ytterligere forsinkelser. Vi brukte imidlertid kun fem måneder på å regulere om åtte av disse planene. Det er svært raskt. Som regel snakker vi om minst et år.

Raskere innkjøpsprosess

Nye veier valgte Best Value Procurement (BVP) i prosjektet. Det er et anskaffelsessystem som er mye brukt i Nederland. Også her sparte de tid i prosjektet, mener Bjørvik.

– Nye veier ville gjøre innkjøpsprosessen så kort og effektiv som mulig, gjennom å få leverandørene med tidlig. Leverandørene konkurrerer på tre kriterier: Det første er prestasjon: Har du gjort det før – og hvor godt har du gjort det? Det andre er risikovurdering: I hvilken grad kan du redusere risiko for kunden? Det tredje kriteriet er merverdi: Hva kan du tilføre prosjektet?

Pris blir en mindre dominerende faktor med BVP. Det blir satt en maksimalpris av byggherre. Det er ikke gitt at det blir tilbudsprisen, men det er hva kostnaden maksimalt kan bli. Leverandør leverer til gjengjeld ingen teknisk tegning i tilbudet.

– Som leverandør sier du at du er en ekspert på ditt område, og at vi sammen skal klare å bygge dette til denne prisen – eller billigere. Fordi du ikke har spesifisert tilbudet, har du muligheten til å optimalisere dine tekniske løsninger, og dessuten dine løsningsvalg, så lenge du forholder deg til regelverket. Dette gjør at vi bruker noe mindre tid på tilbudsprosessen.

Teknisk krevende

E18 Rugtvedt – Dørdal kom også med geotekniske og ingeniørgeologiske utfordringer.

– Der det ikke er fjell, er det dype myrhull. Er det ikke myr, er det sensitiv leire, altså kvikkleire. Et område ble også regnet som skredfarlig. Det ligger i påvirkningssonen til en av våre bruer. Vi iverksatte tiltak mot leirskred ved å fylle opp dalen, slik at det ble mer vekt der. Det hindrer det som ligger på toppen å gli ut, etter prinsippet om likevekt.

– Ingeniørgeologisk måtte vi gjøre veldig mye kartlegging i forkant og underveis, for å kunne planlegge utsprengingsmetodikk, sikring og hvordan vi best kunne «angripe» fjellet. Fjellets spesielle karakter i området har medført at fjellskjæringene er utformet med forskjellig helning på hver side av veien. I den søndre enden av prosjektet var sprekkesettet i fjellet så slakt at fjellskjæringen måtte tas ut i 45 graders helning. Det er veldig spesielt, og anleggsteknisk meget komplisert. Vi måtte i tillegg sikre mot snøskred.

– Fordi det er en totalentreprise, kunne rådgivende ingeniører og entreprenør komme sammen og finne de beste løsningene tidlig, samt at de kunne gjøre løpende vurderinger underveis – mens arbeidet pågikk. Det har vært et meget godt samarbeid i hele prosjektets livsløp.