Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Nye E18: Fikk folk med på veien
Nye E18: Fikk folk med på veien Foto: Hæhre Entreprenør AS

Nye E18: Fikk folk med på veien

Med bruk av 3D-modell i folkemøter, ble nye E18 i Bamble omregulert på kun fem måneder. Brukerne fikk stor tillit til prosjektet, mener rådgiver.

EMNE: Veg
PUBLISERT: 06.January.2020

Nye E18 Rugtvedt – Dørdal er et komplekst prosjekt, med 26 broer/konstruksjoner og 16,5 kilometer firefelts motorvei. Men det mest spennende var samhandlingsdelen, oppsummerer prosjektleder Frode Geir Bjørvik hos rådgivingsselskapet COWI.

– Vi startet egentlig med et prosjekt som var ferdig regulert. Nye veier ønsket imidlertid å optimalisere, spesielt lengden på bruene. Det gjorde at det ble en ny reguleringsprosess. Vi delte opp den totale veistrekningen i ni forskjellige, mindre planer. Disse ble behandlet separat. Da benyttet vi 3D-metodikk, for å jobbe sammen med kommunene og befolkningen.

Svært rask omregulering

3D-modellen gjorde at folk i møter kunne se hvordan den nye veien ville bli – der og da. I tillegg fikk COWI, Hæhre og Nye veier bedre innpass i kommunestyret. Planutvalget, teknisk utvalg og kommunestyret kunne sjekke innspill direkte i 3D-modellen, og umiddelbart se hvordan resultatet ville ta seg ut.

Foto: COWI

– Det var en stor fordel å kunne invitere folk inn, slik at de fikk stille spørsmål og få svar med hjelp av en 3D-modell, i stedet for tegninger. Det ble mye mer virkelighetsnært for dem. Når du kan vise terrenget med trær og busker, og du kan «gå» under den tenkte brua inne i modellen, blir det noe helt annet. Det gav folk en god trygghet i prosjektet.

I Bamble kommune var folk entusiastiske til den nye veien, mener Bjørvik. Folk så at den nye veien ville gjøre hverdagen bedre for dem, blant annet med mindre støyforurensing.

– Den nye veien var med andre ord ønsket, men folk ville helst ikke diskutere endringer i den planen de allerede hadde da vi kom inn. De mente planen de hadde var god, og de var redde for ytterligere forsinkelser. Vi brukte imidlertid kun fem måneder på å regulere om åtte av disse planene. Det er svært raskt. Som regel snakker vi om minst et år.

Raskere innkjøpsprosess

Nye veier valgte Best Value Procurement (BVP) i prosjektet. Det er et anskaffelsessystem som er mye brukt i Nederland. Også her sparte de tid i prosjektet, mener Bjørvik.

– Nye veier ville gjøre innkjøpsprosessen så kort og effektiv som mulig, gjennom å få leverandørene med tidlig. Leverandørene konkurrerer på tre kriterier: Det første er prestasjon: Har du gjort det før – og hvor godt har du gjort det? Det andre er risikovurdering: I hvilken grad kan du redusere risiko for kunden? Det tredje kriteriet er merverdi: Hva kan du tilføre prosjektet?

Pris blir en mindre dominerende faktor med BVP. Det blir satt en maksimalpris av byggherre. Det er ikke gitt at det blir tilbudsprisen, men det er hva kostnaden maksimalt kan bli. Leverandør leverer til gjengjeld ingen teknisk tegning i tilbudet.

– Som leverandør sier du at du er en ekspert på ditt område, og at vi sammen skal klare å bygge dette til denne prisen – eller billigere. Fordi du ikke har spesifisert tilbudet, har du muligheten til å optimalisere dine tekniske løsninger, og dessuten dine løsningsvalg, så lenge du forholder deg til regelverket. Dette gjør at vi bruker noe mindre tid på tilbudsprosessen.

Teknisk krevende

E18 Rugtvedt – Dørdal kom også med geotekniske og ingeniørgeologiske utfordringer.

– Der det ikke er fjell, er det dype myrhull. Er det ikke myr, er det sensitiv leire, altså kvikkleire. Et område ble også regnet som skredfarlig. Det ligger i påvirkningssonen til en av våre bruer. Vi iverksatte tiltak mot leirskred ved å fylle opp dalen, slik at det ble mer vekt der. Det hindrer det som ligger på toppen å gli ut, etter prinsippet om likevekt.

– Ingeniørgeologisk måtte vi gjøre veldig mye kartlegging i forkant og underveis, for å kunne planlegge utsprengingsmetodikk, sikring og hvordan vi best kunne «angripe» fjellet. Fjellets spesielle karakter i området har medført at fjellskjæringene er utformet med forskjellig helning på hver side av veien. I den søndre enden av prosjektet var sprekkesettet i fjellet så slakt at fjellskjæringen måtte tas ut i 45 graders helning. Det er veldig spesielt, og anleggsteknisk meget komplisert. Vi måtte i tillegg sikre mot snøskred.

– Fordi det er en totalentreprise, kunne rådgivende ingeniører og entreprenør komme sammen og finne de beste løsningene tidlig, samt at de kunne gjøre løpende vurderinger underveis – mens arbeidet pågikk. Det har vært et meget godt samarbeid i hele prosjektets livsløp.

Mest Lest

Ny bypakke for Bergen

Anbefaler trinnvis utbygging av Alnabruterminalen

Skal gjøre jernbane- infrastrukturen mer fremtidsrettet

Raskere og bedre utbygging med veiutviklingskontrakter

Ny riksvei fra Løten-Elverum bygges på rekordtid

Konklusjon etter klagebehandling: Ingen endring i tildelingen av Beitstadsundbrua

Bygger Norges dypeste energibrønn på Avinor Oslo lufthavn

Bygger 50 store riksvegprosjekter fra 2018-2023

Beredskap når vegadministrasjonen splittes opp

NCC vant stor asfaltkontrakt i Vestfold

Vegvesenet innfører karakterbok for entreprenører: Godt arbeid skal telle i neste anbudskonkurranse

Mye kan spares på advokathjelp i forkant

Verdens første CO2-frie magnesiumproduksjon

Samferdselsministeren markerte byggestart for E39 Kristiansand – Sandnes

Fare for ny flomtopp

NASTA og SINTEF skal utvikle utslippsfrie gravemaskiner

Frokostmøte om innovasjonsprosjekter i BAE-næringen

Stor interesse for å drifte togene i sør

Bane NOR skiller ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap

Norges tunneler er blant de sikreste

Biologisk mangfold kan dempe de negative effektene av klimaendringene

Asfalt er blitt stadig grønnere

NCC fornyer avløpsledninger i Oslo uten graving

Milliardmilepæl for fornybar energi i verden

Norge kan bli fullelektrisk

Tre grunner til å spre jernbaneutbyggingene ut i tid

Bompengeinntektene fortsetter å øke tross elbilfritak

Bane NOR velger Siemens til å digitalisere norsk jernbane

Gjør tunnelene brannsikre

Slik håndteres en tunnelbrann – minutt for minutt

Versting av porselen skal vekk

Brødrene Dahl fokuserer på trafikksikring

Vil koble lokal avløpsrensing og matproduksjon i byen

– Nyttig og viktig strategi for personvern i samferdselssektoren

Vegvesenet bruker 450 millioner på ITS

Mapei leverandør til Follobanen

Utstillerrekord for Vei og Anlegg

Konkurransen om bygging av den 600 meter lange Grenlandsbrua er i gang

Trondheimsområdet får byvekstavtale

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

Ny daglig leder for NRC Group i Norge

Bompengeavtale signert

Betongtavle-finalister med stor samfunnsnytte

Nytt dobbeltspor gjennom Moss ferdig i 2024

NCC legger Green Asphalt ved TINEs nye meieri i Bergen

– Bompenger rammer de med de laveste inntektene hardt

Betongheller som renser luften

Vil ha flere kvinner til å drive VR-utviklingen

Regjeringen vil dele data fra samferdselssektoren – ønsker flere smarte løsninger

Flere alternativer for kryssing av Hadselfjorden

Bane NOR: Urealistisk og kostbart å ferdigstille hele InterCity samtidig

Bilistene ønsker mindre monotone tunneler ved bruk av farger og belysning

Skal finne nye løsninger for bygging og vedlikehold av broer

Visjonen som ble et oppnåelig mål

Norge i front på tunneler

Verdenspremiere: Alstoms hydrogentog settes inn i passasjertrafikk

Magma kan gi mengder med geotermisk energi

Historisk landstrøm-satsing: En milepæl

Vant internasjonal pris for norsk landskaps-BIM

Tilbake i Drammen

Årets Baneseminar: Digitalisering av bransjen

Strengere krav til entreprenører på veiprosjekter

Viktig å redusere konfliktnivået i bransjen

Bedre samspill skal gi mer utbedret veg for pengene – pilotprosjekt i gang

Beregningsmetodene for mernytte av samferdselsprosjekter utvikles stadig

Savner et skikkelig politisk vindkast

Ferjefri E39: Vegvesenet kutter kostnadene for Møreaksen med over 40 prosent

Satsinga på samferdsel held fram

Spektakulært spetakkel på Gjøvikbanen

Statnetts planer for nettutviklingen klar

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Tøffe krav gir god prosjektering

Gjør seg klar for ny brøytesesong i Finnmark

Skal utforme ny T-banestasjon på Lysaker

Skritt for skritt mot utslippsfri byggeplass

Vellykket “KVU-verksted” for Kongsvingerbanen

Nye Veier løser støyproblemene på E6 forbi Fåberg og foreslår nytt kryss sør i Øyer

Sterk vekst i godstransporten

Digitalisering av bransjen

Nye muligheter på Vestlandet

Imponerte kinesiske studenter med fremtidens energisystem

Bukkekjerka vinner Betongtavlen 2018

Internasjonale entreprenører vil bygge ny Mjøsbru

Bidrar til raskere og tryggere E39 mellom Bergen og Stavanger

E18 Vestkorridoren: Pause, ikke stopp

Har bylufta blitt bedre eller verre de siste årene?

Masterpris for gangbare forslag som gir mindre bilkjøring

Lanserer helt ny standard for vann og avløp

InterCity: Planlegging og bygging fortsetter for fullt

Workshop om utslippskutt i veibygging

Digitalisering gir godt samarbeid på E6

Historisk avtale mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR signert

Investerer millioner i nye testanlegg – skal gi økt kvalitet og sikkerhet

Prøveordningen med kollektivfelt på E18 mellom Lysaker og Sandvika avvikles

Storkontrakt til Utleiesenteret

Havvind uten subsidier er mulig

Vant to av seks stasjoner på Fornebubanen

Vegvesenets mål: Regionreformen skal ikke føre til ulempe for trafikantene

Sporveien vurderer ny løsning for Majorstuen T-banestasjon