Foto: NCC
Publisert: 20.02.2024 

Nye Hokksund renseanlegg fordobler rensekapasiteten for Øvre Eiker kommune

Byggingen av det nye renseanlegget i Hokksund er godt i gang. Det er NCC som er entreprenør for anlegget, og de sikter mot overlevering til Øvre Eiker kommune høsten 2025. Renseanlegget blir et topp moderne anlegg som bidrar til reduserte utslipp av nitrogen og fosfor.

Å planlegge et renseanlegg er en kompleks oppgave. Det krever nøye vurdering av flere faktorer for å sikre optimal funksjonalitet og effektivitet. Dette har kommunen og NCC løst med godt samarbeid og en god samspillsprosess ved oppstart av prosjektet. Resultatet blir et renseanlegg som møter Øvre Eiker kommunes behov for bærekraftig avløpshåndtering og nødvendig økt kapasitet. 

Vellykket samspillsfase med gode diskusjoner  

Samspillsfasen mellom NCC og Øvre Eiker kommune har vært en nøkkeldriver for prosjektet. Kommunen har ikke bare vært en aktiv deltaker, men også en verdifull sparringspartner for NCC når det gjelder renseteknikk.  

– VA-avdelingen i kommunen har en svært solid kompetanse på renseteknikk, og vi har hatt mange gode diskusjoner i prosjektet. Dette gjenspeiler seg i anleggets avanserte tekniske løsninger, som er skreddersydd for å møte kommunens behov for framtiden. Dette samarbeidet har vært avgjørende for å forstå lokale behov, minimere forstyrrelser og optimalisere ressursbruken i prosjektet, sier Bao Huynh, prosjektleder i NCC Norge.   

Avansert renseteknologi som svarer til dagens krav   

Hokksund renseanlegg vil møte de nye kravene for avløpsrensing, og oppgraderingen vil gi en positiv effekt for Drammenselva, samt en renere Oslofjord.

Bilde fra 19.02.2024. Foto: NCC

  Det nye renseanlegget vil utføre nitrogenrensing i tillegg til en skjerpelse av fosforfjerning på 95 prosent. Anlegget har et forhøyet krav til vannrensing, og det vil blant annet bli installert et UV-anlegg som siste trinn i renseprosessen. Dette vil bidra til å fjerne ytterligere bakterier, og derfor føre til enda høyere rensegrad.   

– Som et resultat av en meget grundig samspillsfase, ser vi nå de økonomiske fordelene med å ha avklart prosessen på forhånd. Øvre Eiker får et renseanlegg som er svært kostnadseffektivt, og svarer til de behovene som også framtiden krever. Vi opplever samarbeidet med kommunen som profesjonelt, og det nye renseanlegget vil være et effektivt bygg som løser kommunens behov, sier Bjørn Kristian Hole, avdelingsleder i NCC Norge.  

Fremtidssikret for vekst   

Anlegget er ikke bare designet for dagens behov, men også med tanke på den forventede befolkningsveksten i Øvre Eiker de kommende årene. Hokksund renseanlegg er planlagt for å klare en kapasitet på 30 000 personekvivalenter. Dagens renseanlegg betjener en befolkning på overkant av 20 000 personer.  

– Nye Hokksund renseanlegg er et svært viktig prosjekt for kommunen. Det legger til rette for at vi kan si ja til nye boligprosjekter, og vekst i næringslivet. Det er også et svært viktig klima- og miljøtiltak, som får effekter også utenfor kommunens grenser. Renseanlegget er et av flere tiltak som gjør det mulig for Øvre Eiker å være en vekstkommune også i tiden som kommer, og et viktig tiltak for bærekraftig utvikling, sier kommunedirektør, Susanne Vist.   

Hokksund renseanlegg skal være ferdig i løpet av våren 2025, og har en kontraktsverdi på 330 millioner kroner.    

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur